MODEMY A POČÍTAČOVÁ KOMUNIKACE - OBSAH


Autor: Pavel Plhal ©

Vážení čtenáři

Máte před sebou skripta zpracovaná pro výuku učňů.

Proto zde asi nenajdete úplně všechno, ale hlavní bylo text napsat především srozumitelně, pro nejširší vrstvu studentů, bez ohledu na jejich dosavadní zkušenosti s počítačem, modemem, nebo přenosem dat.

Z tohoto důvodu se domnívám, že jej přivítají především ti. kteří mají snahu se dozvědět, ale mají problém kde informace získat všechny najednou.

Já osobně jsem čerpal z pěti různých publikací a vlastních zkušeností jako technika telekomunikační přenosové techniky a manuálů různých modemů.

Důležitou součástí skript je rovněž přehled "AT" příkazů. Ten si neklade za cíl být vyčerpávající, ani to není možné.

Vždy je nutno používat pokud možno originál manuálu k modemu. Již zmíněný seznam by Vám měl pomoci při identifikaci "AT" příkazu především v případě, že nemáte český překlad.

Jako přílohu naleznete i zapojení kabelů pro modem.

Mnoho úspěchů přeje autor.

Různé typy kabelů naleznete ZDE

1. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

 

1.1 Architektura sítí

2. PŘENOS DAT

 

2.1 Paralelní přenos

   

2.2 Sériový přenos

   

2.3 Zabezpečení dat při přenosu

   

2.4 Detekční kódy

   

2.5 Parita

   

2.6 Kontrolní součty

   

2.7 Úprava dat

3. MODEMY

 

3.1 Druhy přenosů a přenosová média

   

3.2 Synchronizace

   

3.2.1 Bitová synchronizace

   

3.2.2 Znaková synchronizace

   

3.3 Způsob volby

   

3.4 Modulační rychlost

   

3.5 Přenosová rychlost

   

3.6 Další vlastnosti modemů

   

3.7 Interoperabilita

4. ROZDĚLENÍ MODEMŮ

 

4.1 Co je DCE a DTE

   

4.2 Připojení modemu k počítači

   

4.3 Připojení modemu k telefonní síti

   

4.4 Přenosová rychlost mezi DTE a DCE

   

4.5 Rychlost sériového portu

   

4.6 Řízení toku dat

5. OVLÁDÁNÍ MODEMŮ

 

5.1 Indikátory stavu

6. KONFIGURACE MODEMU

 

6.1 Základy přenosu souborů

   

6.1.1 Je modem správně připojen ? - příkaz AT

   

6.1.2 Co dělat, když tomu tak není?

   

6.1.3 Výběr portu

6.2 SPOJOVÁNÍ

 

6.2 Spojování

   

6.2.1 Navazování a rušení spojení

   

6.2.2 Odpověď modemu

   

6.2.3 Vyzývací a odpovídací režim

   

6.2.4 Přerušení a ukončení spojení

6.3 KOMUNIKACE

 

6.3 Komunikace

   

6.3.1 Po navázání spojení

   

6.3.2 ECHO místní a vzdálené

   

6.3.3 Šifrování - podivné znaky na obrazovce

   

6.3.4 Terminálová emulace

   

6.3.4.1 Základní typy terminálových emulací

6.4 PŘENOS SOUBORŮ

 

6.4.1 Základy

    6.4.2 Upload / Download
   

6.4.3 Xmodem

   

6.4.4 Xmodem/CRC

   

6.4.5 1K-Xmodem

   

6.4.6 Ymodem

   

6.4.7 Zmodem

   

6.4.8 Kermit

   

6.4.9 Výběr protokolu

N Á Z V O S L O V Í  

K vyplňováním okének pro modem

PŘÍLOHA 1

 

"AT" příkazy

PŘÍLOHA 2

 

Zapojení kabelů pro modem

INSTALACE   Instalace modemu