1. Počítačové sítě

A) lokální LAN /Local Area Network/
B) rozlehlé WAN /Wide Area Network/
Propojením lokálních sítí vznikají tzv. sítě MAN /Metropolitan Area Network/ - sítě městské velikosti, tedy něco mezi sítí LAN a WAN.
1.1 Architektura sítí
A) client - server /klient-server/ propojení PC na server, server poskytuje pro PC-client služby na vyšší úrovni, typickou je síť NetWare od firmy Novell.
B) peer-to-peer (pír-tu-pír), všechny počítače jsou si rovny a poskytují služby každý každému.
C) podle stálosti propojení - stálé - sítě Lan
· krátkodobé - sítě BBS

Postupným vzájemným propojováním sítí všech typů do jednoho komplexu vznikla síť známá dnes jako INTERNET.