2.Přenos dat


2.1 Paralelní přenos
se používá běžně mezi PC a tiskárnou, nebo mezi PC a rychlým modemem. Pro dálkové propojení PC-PC je nevhodný, je drahý a vznikají problémy technického rázu jako je různé skupinové zpoždění na jednotlivých linkách .


2.2. Sériový přenos
se používá v sítích lokálních i rozlehlých nejčastěji.
Synchronní - jedná se o nepřetržitý tok bitů. Nepoužívá se kódů pro označení začátku a konce přenosu a proto se v době kdy nejde o posloupnost bitů dat, vysílá neustále speciální posloupnost bitů /nezaměnitelná s daty/, která slouží pro synchronizaci obou komunikujících zařízení.
Asynchronní - data se rozdělí na části 5 až 8 bitů. Těchto 5 až 8 bitů vyjadřuje konkrétní znak např. "R". Nezaměňujte za byte!!!
Mezi jednotlivými znaky jsou možné různé časové prodlevy.
Před vlastními datovými bity se vysílá jeden nebo několik "start bitů" a po datových bitech se vysílá jeden nebo několik "stop bitů". Tím se zajistí synchronizace obou zařízení po dobu přenosu jednoho znaku. Nejčastější konfigurace je 8N1 = 8bitů, parita NE, 1 STOP bit.


2.3 Zabezpečení dat při přenosu
Pro zabezpečení dat při přenosu se používají tzv. zabezpečovací kódy.
Tyto kódy můžeme v zásadě rozdělit na : detekční , a samoopravné.


2.4 Detekční kódy
· parita / lichá, sudá/
· kontrolní součty


2.5 Parita
lichá - doplní "1" vždy, je-li počet logických "1" ve znaku sudý (tedy počet 1 na lichý)
sudá - je opakem liché parity
Příklad: příjemce přijme řetězec bitů, spočítá počet "1" a zjistí že je sudý, dále indikuje paritní bit jako "1" , tedy doplněk na lichý počet "1" , z toho se konstatuje pro tento typ zabezpečení dat, že data jsou v pořádku.

2.6 Kontrolní součty
Přenášená data se rozdělí na definované úseky např. 1024bitů
Pro tuto množinu bitů předpokládejme, že znak je 5 bitů.
Binární hodnoty znaků se sečtou, z nich se vypočítá kontrolní číslo, které se pošle na závěr.
Příjemce porovná přijatý součet s vlastním výpočtem a pokud zjistí shodu je vše v pořádku.
Sem patří také CRC - cyklické redundantní kódy
/ Cyclical Redundancy Check /
/ Cyclical Redundancy Code /
Metoda výpočtu kontrolního čísla založená na generování polynomů ( mnohočlenů). Obě komunikující zařízení musí používat shodný generující polynom.
Datový přenos se rozdělí na úseky, pakety /packety/, a každý paket se vybaví detekčním případně samoopravným kódem.
Je-li zjištěna chyba, požádá příjemce o nové poslání příslušného paketu /bloku/.

2.7 Úprava dat
Do úpravy dat před přenosem patří:
A) šifrování - ochrana proti zneužití
algoritmy DES, RSA, PGP (PGP Pretty Good Privacy, který je k dispozici nejen pro prostředí MS-DOS, ale i WINDOWS, Unix, Mackintosh). Protože byl původně jako volně šířený program, je k dispozici i na mnoha BBS.

B) komprese - vypuštění nadbytečných informací
Informace, které se dají na přijímací straně obnovit na základě nějakého algoritmu.
Snižuje se množství přenášených dat, snižuje se i objem dat přenášených pro zabezpečení a tím celkový potřebný čas, cena za přenos, a při vyšších přenosových rychlostech se snižuje pravděpodobnost výskytu závady během přenosu a zvyšuje se spolehlivost.