5. Ovládání modemů

Firma HAYES přišla s novým typem modemu jehož hlavní předností bylo jeho snadné ovládání. Tento způsob ovládání převzaly i jiné firmy a tak dnes hovoříme o modemech HAYES-kompatibilních ve smyslu ovládání

Pozor: nepřevzaly všechny AT příkazy ( ve stejném významu ovládacích příkazů AT).
!!! Blíže v kapitole AT příkazy a VŽDY v ORIGINÁLNÍM MANUÁLU !!! k příslušnému modemu.


5.1 Indikátory stavu

Význam zkratek a LED diod na modemech.
HS - HIGH SPEED Modem právě pracuje nejvyšší možnou přenosovou rychlostí
/ Vysoká rychlost/
AA - AUTO ANSWER Modem bude automaticky odpovídat na příchozí hovory. Tato volba umožňuje přístup k systému po dobu, kdy je bez obsluhy.
/ Automatická odpověď/
CD - CARIERR DETECT Rozsvítí se pokaždé, když modem zjistí nosný signál. To znamená, že je navázáno spojení se vzdáleným počítačem. Kontrolka by měla zhasnout pouze tehdy, když jeden z počítačů zavěsí a nosný signál se ztratí.
/ Zjištěn nosný signál/
OH - OFF HOOK Rozsvítí se pokaždé, když modem získá vládu nad telefonní linkou.
/ Sluchátko zvednuto/
RD - RESIVE DATA Bliká pokaždé, když modem přijímá.
/ Příjem dat/
SD - SEND DATA Bliká pokaždé, když modem přenáší z vašeho počítače data.
/ Vysílání dat/
TR - TERMINAL READY Rozsvítí se, když modem zjistí, že komunikační software vysílá signál DTR /DATA TERMINÁL REDY/. Tento signál informuje modem, že komunikační program je v paměti a je spuštěn.
/ Terminál připraven/
MR - MODEM READY Modem je zapnut a připraven k provozu.
/ Modem připraven/