Lekce 11 - Jak vznikaly sítě

Jak vlastně vznikly, des již tak složité, sítě?

První sítě začalka budovat firma Western Union tuším někdy v roce 1880 kdy společnost Bell Systém začala budovat vedení, tak jak je dnes známe, tedy dvouvodičová.

Do té doby se používala vedení jednovodičová a druhý zpětný vodič tvořila prostě zem. Takováto vedení ale měla velké rušení. Okolnost která tomu dopohlola byl rozvoj telefonu (rušení bylo nepříjemné).

Dvoudrátové telefonní obvody se používají dodnes. viz Telefonní linky

Od těchto prastarých základů jsou odvozeny sítě dneška.

Rozdělení sítí:

Lokální   firmy  
Místní   ve městě
Meziměstské   v rámci státu  
Mezinárodní   v rámci kontinentu  
Mezikontinentální   .......  

Z pohlednu dnešní počítačové (a nejen počítačové) komunikace nás budou zajímat sítě pro přenos dat.

Je třeba si uvědomit , že všechny výše uvedené dílčí sítě se komunikace zůčastňují , a to buď ve větší, nebo menší míře.

Tak jako pro spojování telefonních účastníků potřebujeme ústředny, a na větší vzdálenosti také zesilovače, tak pro přenos dat potřebujeme směrovače a rozbočovače, jakož i další komponenty.

O tom blíže zde:
  Sítě - 1
  Sítě - 2