O SÍTÍCH - 2

 

Vybavení opakovačů a rozbočovačů

Mezi základní vybavení patří indikace stavu a diagnostika portů pomocí LED na přední straně zařízení. Pro každý port může být indikován "Příjem", "Vysílání" a pro připojené segmenty z kroucené dvojlinky a optického vlákna "Neporušenost spojení". Podle této informace lze identifikovat a fyzicky odpojit vadný segment. Stav samotného zařízení indikují 3 diody "Napájení", "Aktivita" a "Kolize".
Většina i těch jednodušších rozbočovačů je dnes vybavena schopností automatického vydělení vadného portu na základě zjištění opakovaných kolizí, porušení spojení a přenosu paketů přesahujících maximální délku. I odpojený port je pravidelně testován a po zmizení problému je automaticky připojen zpět. Vydělení portu je opět indikováno pomocí LED. Rozbočovače také detekují polaritu příjmové linky a v případě potřeby ji dokáží obrátit.
Kvalitnější rozbočovače jsou vybaveny také funkcí zvýšené bezpečnosti portů. Jsou schopny si zapamatovat i několik set adres připojených uzlů (i podle jednotlivých portů). Toho docilují dvěma způsoby:
přepnutím do statického režimu kde lze adresy ručně zadávat a rušit, nebo v samoučícím módu, kde si rozbočovač zjišťuje adresy průběžně z přijatých paketů. Je-li po naplnění tabulky adres rozbočovač (hub) provozován ve statickém režimu, komunikuje pouze se zařízeními, jejichž adresy zná. Pokud se přihlásí neznámý uzel, rozbočovač o tom informuje správce sítě a naváže s ním komunikaci až po zadání adresy. Jak je z principu zřejmé, tyto rozbočovače v sobě obsahují prvky mostu a jsou schopny pracovat na druhé vrstvě ISO/OSI modelu.

Jak řídit síť aktivních prvků

Větší sítě s rozsáhlejší topologií a silným provozem se již bez managementu – řízení sítě neobejdou. Ideálním místem pro jeho sídlo je centrum sítě, za které lze považovat rozbočovač umístěný poblíž serverů a připojený na páteřní rozvody.
Tuto pozici je proto vhodné osadit rozbočovačem vybaveným Management modulem standardu SNMP, se kterým může správce sítě komunikovat prostřednictvím sériové linky, nebo přímo po síti. Tvoří-li jednu logickou jednotku více samostatných rozbočovačů nebo modulů, stačí k řízení celého zařízení jediný rozbočovač s SNMP modulem, který je označován jako "Master" – řídicí, zatímco ostatní jsou "Slave" – řízené.
Pro zvýšení bezpečnosti lze vybavit SNMP modulem ještě jednu jednotku jako záložní. Jsou-li v kaskádě zapojeny i další rozbočovače a chceme-li aby byly řiditelné, musí být také vybaveny SNMP modulem. To samozřejmě neznamená, že v síti s managementem musí být pouze takto vybavené moduly. Použijeme-li neřiditelný rozbočovač, chová se pro funkce vykonávané v rámci managementu jako plně transparentní a oboustranně je přenáší.
Uvedené vlastnosti a funkce nenajdeme u každého zařízení, závisí samozřejmě na výrobci. Náš trh je natolik pestrý, že závisí jen na nás, co si vybereme. A ani cena nemusí být tím nejdůležitějším kritériem…

KONEC