Základy 8

Transfigurace z trojúhelníku na hvězdu

Jsou situace, kdy si nevystačíme jen s výpočtem výsledného odporu pomocí vzoců pro seriové a paralelní řazení odporů.
Stává se že musíme  hodnoty odporů přepočítat, říkáme trabsfigurovat. 
Ukážeme si jak na to.

K tomu používáme tak zvanou transfiguraci z trojúhelníka na hvězdu.
Obrázek nám pomocí barevných ohraničení pomůže sestavit vzorve pro výpočet jednotlivých náhradních odporů Ra, Rb , Rc.

Jak je vidět, odpory R1,R2 a R3 tvoří jakýsi trojúhelník- odpory Ra, Rb, Rc pak hvězdu.

Všimněte si například, že odpor Rc tvoří jakousi výšku trojúhelníku s přilehlými stranami  R2 a R3.

Podobně je to i pro Ra i Rb. Je to taková mnemotechnická pomůcka, jak si zapamatovat -JAK NA TO


Tady je jeden příklad použit kde jse naznačena hvězda kterou budeme počítat:Následuje překleslený obrázek:

A po dalším překreslení to již dopočítáte sami:

Ano sečteme Rx=Ra+Rč+R5

Pak Ry=Rb+R6

Výsledeky spočítáme jako paralelní kombinaci Rx a Ry   a přpočítáme Rc: HOTOVO
Za opory R1 až R6 si dosaďtě třeba 10 Ohm ať se to pro začátek lépe počítá.
Mnoho úspěchu přeji.