Základy 7

Předřadný odpor

Jsou situace, kdy se do obvodu nemůže zapojit součástka, obvykle polovodič, např. LED, aniž bychom ji při přímém připojení na zdroj nezničili.
V takové situaci je nutné omezit proud obvodem za použití rezistoru, který dané spočástce předřadíme.

Říkáme takovému rezistoru "Předřadný odpor" a zapojujeme jej do seri se součástkou !!

Uveďme si příklad:
Chceme zapojit LED diodu  

Co potřebujeme vědět pro výpočer R:
  1. Parametry diody:  její proud   a  napětí na které se stavěna-  řekněme že Ud=2,2V  a pracovní proud Id=0,02A (= také Ir)
  2. Napětí zdroje a to víme že je 9V
  3. Výkon jaký musí vydržet rezistor
Jak tedy na to:   
 z baterie 9V musí na diodu zbýt 2,2V  . Ostatní napětí se musí přeměnit v teplo na rezistoru R.


       Ub  - Ud  = Ur
Tedy 9 - 2,2 = 6,8V
 Rezistor tedy musí zmenšit napětí pro diodu o 6,8V

Jak velký ale koupit?
Podle Ohmova zákona vypočteme   R = U/I

R = Ur/ Id       R = 6,8/0,02 = 340 Ohmů

Výkon na který musíme R dimenzovat:  P=Ur*Ir = 0,136 W

Zvolíme o něco větší výkon 0,2W
 
Rezistor koupíme 340ohm/0,2W


Pro 2 diody pak podobně:

9-2,2-2,2=4,6V

R= 4,6/0,02 =230Ohm

P= 4,6*0,02 = 0,92W takže koupíme 230Ohm/ 0,1W

HOTOVO