Snad pár řádek proč tyto stánky vznikají.
V letech 1994-2005 jsem vykonával funkci mistra odborného výcviku  na Středním odborném učilišti spojů Brno.
A zjistil jsem , že se málo pozornosti věnuje základnímu
pochopení problematiky názvosloví v elektrotechnice.
A tak si žíci běžně pletou pojmy rezistor a jeho vlastnost odpor (Ohm),
indukčnost , cívka a její veličina ( H , Henry)
stejně tak kapacita, kondenzátor a veličina (F, Farad).

Je to tedy následovně:
Rezistor je součástka mající vlastnost jíž se říká odpor , a měrná jednotka je Ohm
Cívka je součástka  mající vlastnost indukčnost , měrná jednotka je Henry ( H )
Kondenzátor je součástka mající vlastnost nazývanou kapacita , měrná jednotka je Farad (F)

Je nesmyslné, aby vyučující chtěl nakreslit
vlastnost,  to prostě nejde, lze ale nakreslit součástku, která má příslušnou vlastnost.
Tedy:  rezistor
          cívku
          kondenzátor     
Proto vznikla tato první stránka.
Dnes jsem v důchodu
a tak se snad spolu něco přiučíme. Pavel Plhal (autor)

Seznam symbolů požívaných v elektrotechnice si můžete stáhnou v .zip  ZDE

Nebo jen nahlédnout na adrese http://telefon.unas.cz/zaklady/image/sez_symbolu1.jpg
http://telefon.unas.cz/zaklady/image/sez_symbolu2.jpg
http://telefon.unas.cz/zaklady/image/sez_symbolu3.jpg