Pokračování- Některé technické parametry

 

Návštěvník této stránky           Vaše ohlasy - klikněte zde...

 

Popis xDSL systému

Komponenty xDSL systému

Systémy xDSL tvoří ucelený komplex jednotlivých dílčích součástí, zajišťujících funkčnost systému.

Tyto komponenty jsou propojeny do autonomní sítě, jejíž typická konfigurace je uvedena na obr.

V zákaznických objektech se instalují účastnické modemy (CPE – customer premises equipment). Jedná se zařízení, které provádí převod datového signálu do podoby modulovaného signálu uzpůsobeného pro přenos po měděných párech metalické přístupové sítě. Kromě toho modemy zajišťují komunikaci se spolupracujícím zařízením (počítač PC, set top box pro TV signály apod.). Modemy jsou vyráběny v různých provedeních (PC karta, samostatné jednotky ve stolním provedení), podporují různé přenosové formáty a protokoly (IP, ATM). V některých modemech jsou integrovány další funkcionality, jako je routing, bezdrátové rozhraní pro mobilní připojení PC apod. Modemy jsou uzpůsobeny pro současný provoz ADSL a klasické telefonní služby, což umožňuje efektivněji využívat metalické páry přístupové sítě a zároveň zabrání její nedostatečné dimenzi z hlediska počtu páru při zavádění nových služeb. Dostupná je také varianta modemu, která umožňuje provoz ADSL služby v pásmu nad základním pásmem ISDN služby. Princip je naprosto shodný, pouze pro ADSL modulovaný signál ve vzestupném směru je vyhrazena menší část kmitočtového spektra a díky tomu je maximální přenosová rychlost ve vzestupném směru snížena na 640 kbit/s (z 800 kbit/s).

Součástí instalace u zákazníka je také splitter. Není to nic jiného než frekvenční výhybka. Tato frekvenční výhybka zajišťuje oddělení spektra využitelného pro základní telefonní službu (300Hz - 3400Hz) od spektra využívaného xDSL systémy (30kHz – 1100kHz). Tím je zabráněno rušení telefonních hovorů provozem modulovaných xDSL signálů.

Kromě splitterů, jejichž instalace je komplikovaná zejména z legislativních důvodů (považuje se za zásah do JTS, který nemůže být učiněn uživatelem) lze instalovat tzv. mikrofiltry. Jedná se o jednoduché dolní propusti, které se instalují před každý jednotlivý telefonní přístroj a zabraňují pronikání rušení způsobeného xDSL modulačními technikami do telefonního přístroje. Mikrofiltry lze bez problémů instalovat samotným uživatelem, neboť jsou instalovány za koncový bod sítě.

S modemy spolupracuje koncentrátor účastnických vedení DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Koncentrátor je určen pro instalaci v telekomunikačních objektech, v případě vyšší koncentrace xDSL účastníků v takovém bodě sítě, kde lze snadno realizovat přechod mezi metalickou přístupovou sítí a transportními systémy či optickým kabelem jako přenosovým mediem. Koncentrátory lze instalovat do vnějších kabinetů.

Úkolem koncentrátorů je slučovat datové toky od jednotlivých uživatelských modemů do jednoho datového toku s vyšší přenosovou rychlostí a ten poté směrovat do vyšší úrovně sítě. V koncentrátorech jsou instalovány modemové jednotky, které komunikují s uživatelskými modemy – převádí datový signál do podoby modulovaného signálu, uzpůsobeného a optimalizovaného pro provoz po měděných párech metalické přístupové sítě. Na modemové jednotky je integrován větší počet rozhraní.

Rovněž na straně koncentrátorů je třeba před připojením na metalickou přístupovou síť instalovat splittery (podobně jako modemová rozhraní jsou u kontrahovaného zařízení splittery integrovány v počtu 12 ks na samostatných jednotkách).

Koncentrátory mohou sloužit nejen ke slučování datových toků od jednotlivých účastnických modemů, ale mohou sdružovat také datový provoz od podřízených koncentrátorů od jejich transportních rozhraní (tzv. subtending). Díky tomu lze navrhovat síť zařízení xDSL autonomní v topologiích a konfiguracích, vyhovujících základním požadavkům jako je cena sítě, kvalita poskytovaných služeb, spolehlivost sítě, dimenzování přenosových tras (zejména v transportní vrstvě mezi koncentrátory) apod.

Koncentrátor, umístěný v nejvyšší úrovni xDSL sítě, tvořící bránu mezi xDSL systémem a uzlem multiservisní ATM sítě je nazýván bránový GW-DSLAM.

Veškerý datový tok přenášený po xDSL systému prochází touto bránou do ATM sítě. V ATM síti je poté směrován k jednotlivým poskytovatelům služby na základě informací, vyhodnocovaných řídícím a dohledovým systémem.

Dohled sítě je realizován po shodných přenosových kanálech jako datový provoz. Budování samostatné dohledové sítě není z tohot důvodu třeba.

Předpokládané služby

Služba

(název)

Přenosová rychlost (kbit/s)

Rozložení uživatelů (%)

koncentrace provozu (%)

Průměrná rychlost (kbit/s) (1 port včetně koncentrace)

FI 1

512

70

0,1

82,944

FI 2

1024

20

0,1

FI 3

2048

7

0,1

FI 4

4096

3

0,1

Tabulka č. 1 – Kalkulace průměrné přenosové rychlosti na jeden port xDSL

Pokračování- Některé technické parametry