Pokračování - Popis systému xDSL

 

Návštěvník této stránky           Vaše ohlasy - klikněte zde...

Seznam používaných zkratek souvisejících s xDSL a vysvětlení pojmů

ADSL Asynchronnous Digital Subscribe Line Asynchronní digitální účastnické vedení (datový digitální přenosový systém s rychlostí opřenosu max. 8Mbit/s v sestupném směru, max. 800kbit/s ve vzestupném směru)
[sestupný = od ústředny k účastníkovi, vzestupný = opačný směr]
SDSL Synchronnous Digital Subscribe Line Synchronní digitální účastnické vedení (datový digitální přenosový systém s rychlostí opřenosu max. 2,3bit/s v obou směrech přenosu)
xDSL   Obecné pojmenování pro digitální účasnická vedení různých typů (kromě výše uvedených se v literatuře objevují i IDSL, VDSL, SHDSL a další)
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer Koncentrátor digitálních účastnických vedení
GW - DSLAM Gateway - DSLAM Bránový DSLAM, zajišťuje propojení s multiservisní ATM sítí a připojení podřazených zařízení DSLAM
A - DSLAM Access - DSLAM Přístupový DSLAM, zajišťuje koncentraci úč. vedení a jejicj připojení k nadřazeným DSLAM
ATM Asynchonnous Transfer Mode Asynchronní přenosový systém
DMT Discrete multitone modulation Diskrétní multitónová modulace
CPE Customer Premise Equipment Zařízení instalované v telekomunikačních objektech
SDH   Synchronní Digitální Hierarchie
STM 1   Přenosový formát systému SDH o přenosové rychlosti 155Mbit/s
MDF Main DistributionFrame (Hlavní rozvaděč) Přepojovací bod s ukončením metalických kabelů, spojovacího systému a přenosových zařízení
DDF Digital DistributionFrame (Digitální rozvaděč) Přepojovací bod prospojovací sysytém a přenosová zařízení zejména pro ukončení rozhraní s přenosovou rychlostí 2Mbit/s
HR Hlavní rozvadšč Přepojovací bod s ukončením metalických kabelů, spojovacího systému a přenosových zařízení
ODF Optical Distributione Frame (Optický rozvaděč) Přepojovací pole s adaptery optických konektorů, na kterých jsou ukončena skleněná vlákna optických kabelů
Optický rozbočovač   Pasivní součástka, která umožňuje rozdělení optického výkonu do několika směrů. Rozdělení je realizováno specifikovaným dělícím poměrem optického rozbočovače. (V opačném směru přenosu optický rozbočovač plní funkci slučovače, který sčítá optické výkony z několika směrů).
Fleximux   Přenosové zařízení pro ralizaci pronajatých datových okruhů umožňující rozdělení datových toků podle typu použité karty. Velký Fleximux rozděluje velkýbalík dat na 2Mbit toky, nebo i jinak, malý pak 2Mbit na toky 128k resp. 64kbit/s.
V opačném směru přenosu tyto toky zase slučuje. Tím telekomunikace vytváří předpoklady pro pevné datové okruhy např mezi bankami, meteorogy, letišti, providery atp..
Fleximux je základní rozdělovací zařízení, které umožňuje rozdělit toky dat pro požití technologie xDSL .
LL Net   Síť pronajatých datových pevných okruhů Českého Telecomu
DLC Digital Loop Carrier Přenosové zařízení pro přenos více účastnických okruhů po metalických nebo optických vedeních
HDSL High speed Digital Subscribe Line Přenosový systém, umožňující přenos okruhu s rychlostí 2Mbit/s po dvou (resp. třech) párech účastnických vedení
VoIP Voice over Internet Protocol Přenos hlasu po IP sítích
HOST   Řídící blok spojovacího systému
RSU Remote Subscriber Unit Vzdálená účasnická jednotka spojovacího systému ( např. podústředna )
EMC   Elektromagnetická kompatibilita
POTS Plain Old Telephony Service Klasická telefonní služba
ISDN Integrited Subsriber Digital Network Síť účastníků s integrovaným datovým a glasovým připojením
     

Pokračování- Popis systému xDSL