2 


 Z     Začínáme spuštěním počítače

 1. Spuštění počítače

Počítače nejsou stroje jako vrtačka, žehlička apod. proto když s nimi chceme pracovat tak nestačí pouze stisknout knoflík. Pro jejich uvedení do chodu se musí provést několik jednoduchých avšak nezbytných kroků:

 1. Manuální (ruční) zapnuti počítače. Zapínací tlačítko bývá většinou umístěno na přední straně počítače
  a označeno symbolem
 2. Zkontrolujeme zda máme zapnutý monitor (svítí nebo bliká na něm LED dioda) pokud ne tak jej zapneme tlačítkem u kterého je stejný symbol jako pro zapnutí počítače.
 3. Chvíli po zapnutí počítače se nám ukáže přihlašovací obrazovka kde si zvolíme pod jakým uživatelským účtem se přihlásíme do systému.
 1. Vypnutí počítače

Stejně tak jako zapnutí počítače nejde udělat jen stisknutím jediného tlačítka

tak ani vypnutí nejde provést pouze stisknutím jediného tlačítka. Pokud by jsme tak počítač vypínali tak může dojít k jeho nevratnému poškození! Počítač tedy vypínáme následujícím způsobem:

 1. Levým tlačítkem myši klikneme (dále: klikneme) na tlačítko START v levém dolním rohu obrazovky
 2. Po zobrazení nabídky START klikneme na tlačítko Vypnout počítač
 3. A zvolíme možnost Vypnout

Počítač se tímto po chvíli vypne a už nereaguje na žádná tlačítka  jako při zapnutí!

 1. Pracovní plocha

               Zobrazí se nám hned po přihlášení do systému, většinou však musíme chvíli počkat na to než budeme moct něco dělat. Zaviňují to programy které se automaticky spouští po přihlášení, dělají to proto aby jsme je nezapomněli spustit. Takovými programy jsou hlavně antivirové programy apod. Samotný vzhled pracovní plochy si můžeme upravit k obrazu svému. Můžeme měnit:

 1. Pozadí pracovní plochy
  1. Pravým tlačítkem myši klikneme do prázdného místa na ploše a v nabídce která se zobrazí zvolíme položku: Vlastnosti a v nabídce zvolíme položku Plocha

 2. Rozvržení ikon můžeme provést 2. způsoby
  1. Klikneme pravým tlačítkem myši na plochu a v nabídce: Seřadit ikony si zvolíme jak chceme aby se nám ikony uspořádaly
  2. Najedeme kurzorem myši na ikonu kterou chceme přemístit, stiskneme levé tlačítko myši (držíme stisknuté) a ikonu si přetáhneme kam chceme

 

Nabídka START
Tato nabídka slouží k rychlému spouštění programů které máme nainstalované nebo si teprve nainstalujeme do počítače. V novějších operačních systémech Windows XP a Vista je rozdělena na 2.části, levou část kde se po otevření zobrazují ikony nejčastěji spouštěných programů sloužící k jejich opětovnému rychlému spuštění a pravou část kdy se zobrazují uživatelovy domovské adresáře.
Vlevo nabídka XP.......vpravo nabídka Vista

 nebo  

        tuto nabídku můžeme přepnout na nabídku následující,  podle starší verze WINDOWS:  Je na každém uživateli aby si vybral tu, která mu  více  vyhovuje                                 

Práce s myší

Počítačová myš slouží k pohodlnému ovládání počítače je to jeho základní ovládací prvek. Myš má v základu dvě nejdůležitější tlačítka, levé (základní, vykonává se jím většina operací), pravé (zobrazuje nabídku s možnostmi) a rolovací kolečko.                                                                

                                                          

Základní ukazatele systému Windows Vista:   Ale sestava může být i jiná .         
Tuhle druhou používám já.
Nechce se mi totiž hledat kursor a tak jsem si ho prostě vybarvil .
Komu se to líbí tak si to může je stáhnout      
ZDE 

                                              
Pracovní úkony s myší

  

         Levé tlačítko: pomocí tohoto tlačítka vše potvrzujme a pouze s tímto tlačítkem provádíme:  
        1. DVOJKLIK - rychle dvojité kliknutí ukazováčkem na tlačítko, pomocí kterého otevíráme okna a spouštíme   programy. 
         2.   KLIK - jedenkrát klikneme ukazováčkem na tlačítko, pomocí kterého označujeme nebo přesouváme objekty   (složky,  ikony, aplikace aj.)

     

   

        Pravé tlačítko: pomocí kterého pouze vyvoláváme tzv. kontextové menu. Tímto tlačítkem provádíme:            

                                                                                        KLIK - jedenkrát klikneme na pravé tlačítko a vždy vyvoláme kontextové menu objektu
                                                                                                                                        (např. zjistíme vlastnosti  objektu,  atribut atd.)

   

Přemístěním kurzoru na nějaký objekt  na obrazovce se po chvíli zobrazí jeho popis

Kliknutí:

Kliknutí levým tlačítkem myši na jakoukoli složku či soubor se objekt označí


Druhy souborů

V osobních počítačích je vše uloženo v podobě souborů. Soubor si můžeme představit jako knihu která obsahuje text, obrázky, zvuky.

Odborná definice souboru zní , že je to nejmenší nedělitelný souvislý blok informací.

Textové

Obsahují pouze čistý text bez jakéhokoli formátování, obrázku, atd. Ve Windows se vytváří pomocí programu "Poznámkový blok" a mají příponu *.txt

Mají ikonu:

Dokumenty vyšší hodnoty- jako jsou dopisy, životopisy a jiné dokumenty podle přednastavených šablon, nebo šablon  vlastních ---
Mohou obsahovat text, obrázky, grafy, tabulky.  Vytváří se pomocí "balíku"  programů
Microsoft Office  jehož součástí jsou především programy:
WORD - texty
EXCEL - tabulky s propočty
FRONT PAGE- tvorba www  stránek
POWER POINT- prezentace
      Takto vypadají jejich ikony + ikona malování na ploše..

"Microsoft Word "  - je  textovým editorem a jeho soubory  mají příponu: *.doc / *.docx     
 
POZNÁMKA: znak  *      je zástupným znakem pro libovolný název nacházející se před příponou za tečkou, např.:     xxxxxxx.doc      toto ujednání platí obecně.

Mají ikonu:

Tabulky

" Microsoft Excel " -  vytváří   především tabulky s textem, grafy  mají příponu: *.xls / *.xlsx 

Mají ikonu:

Prezentace

Prezentace je souboru dokumentů , textů,  obrázků,   grafů, případně videosnímků a fotografií, určených pro školení, výuku, či reklamní prezentaci firmy nebo výrobku.......
Prezentací může být například i fotoalbum, které automaticky podle nastaveného času na monitoru mění fotografie....

Vytváří se pomocí programu " Power Point"    přípona    *.ppt /*.pptx / *.pps/*.ppsx

Mají ikonu:

 

WWW stránky

WWW stránky je možno vyrobit v různých programech.  Nejjednodušší je program "Front Page"

Přípona takového souboru je pak *.htm nebo *.html

a ikonka bývá

   

Hudební

Zvuky, jakož i skladby nebo doprovody tv programů, videí ale i filmů na DVD nebo CD potřebují reprodukovat přes reproduktor nebo sluchátka.
Jak jsme si řekli již dříve, slouží k tomu zvuková karta.
Aby PC, nebo NB tyto soubory rozpoznal, a dokázal je spustit s příslušnými dekodéry, tedy programy, které umí z dat vytvořit zpět akustický signál, jsou různým formátům zvuku přiděleny také různé  přípony:

Mají příponu: *.mp3    /*.wav   / *.wma
 

 a  ikonu:               nebo     nebo  
 

Video

Videosoubory vytvořené například nahrávkou z TV karty nebo vlastní z videokamery mívají přípony:

*.avi   ,    *.mpg   ,   *. wmv

     nebo         nebo mohou mít ikonku podle programu v němž se přehrávají například program VLC Media Player používá ikonu  

 

Až dosud jsme si řekli něco o tvorbě souborů a v jakých programech nebo zařízeních je vytvoříme.


Soubory a složky     

Soubor

Souborem nazýváme, jak už sám název napovídá, veškerá data vytvořena v nějakém programu a uložena  pod jedním konkrétním názvem a příponou.

Zde je dobré si říci, že se tedy pojmenování souboru  skládá ze dvou částí:

Názvu.......například    
dopis
                         
Přípony....například     .doc

 celý název tedy zní:        dopis.doc     (Poznámka: připomeňme si , že přípona   *.doc   nám říká, že byl vytvořen programem WORD)


Složka  (nazývaná také Adresář)

Pro snazší orientaci a vyhledávání souborů v počítači si soubory  ukládáme podobně jako v kanceláři do pomyslných pořadačů kterým říkáme
SLOŽKY  (nebo ADRESÁŘE  což je jiný název pro totéž).

Nejlépe si to ukážeme na příkladu fotografií nebo dokumentů:

Logicky bychom si v kanceláři nebo doma založili složku FOTOGRAFIE v níž budou fotky z dovolené. Nakonec to tak doma máme, a v PC nám nic nebrání se chovat úplně stejným způsobem. Vytvoříme si proto složku   FOTO , nebo Foto, nebo  foto , a do takové složky si pak uložíme soubory fotografií s příponami *.jpg ,nebo *.gif, nebo *.bmp , případně *.tif

Podobně, aby se nám někde nepotulovaly dopisy si vytvoříme složku DOPISY a do ní pak ukládáme soubory s textovým obsahem  *.txt  , nebo  *.doc

Další možností jak soubory roztřídit do složek je, nazvat složky názvem programu v němž byly vytvořeny , např.:  WORD  a sem dávat vše co jsme vytvořili tímto programem  s  příponou  *.doc , nebo

EXCEL pro tabulky a výpočty a sem ukládat právě tyto soubory   s příponou *.xls

Samozřejmě, že i vlastní ADRESÁŘ nebo SLOŽKA může mít v sobě další  pod-ADRESÁŘE   nebo    pod-SLOŽKY a teprve v nich soubory.

Například obsah Adresáře   s názvem "tvorba stránek www" má v sobě další adresáře, ale také soubory

  
 

Pro práci se soubory, adresáři a disky PC se používá program  Windows "Průzkumník"

Pro vyhledání souboru v PC potřebujeme znát: 
Název disku na němž je uložen příslušný adresář.
Pevné disky se označují velkými písmeny počínaje písmenem C:

 1. I když máme v PC jen jeden disk, může být tento fiktivně rozdělen na disků více a ty se pak označují následujícími písmeny abecedy, tedy D: , E:  atd.
 2. Název ADRESÁŘE nebo SLOŽKY , v níž jsou uloženy námi požadované soubory  např. s příponou  *.doc  , tedy např. DOPISY
 3. A konečně název souboru tedy kupř.     zivotopis.doc

  Z těchto položek se pak skládá cesta k souboru, podle nichž je PC najde.
  Zápis takové cesty potom vypadá takto:  
 4. D:\dopisy\zivotopis.doc          například v programu pro práci se soubory    
                      


  Práce se soubory

  Kopírování

Slouží ke kopírování souborů nebo celé složky se soubory z jedné složky do jiné nebo ke kopírování textů a obrázků. Kopíruje se dvěma způsoby:

 1. Pomocí MYŠI
  1. Levým tlačítkem kikneme na zvolený soubor nebo složku a tím si ji označíme,
  2. Pravým tlačítkem klikneme na označený soubor nebo složku a v zobrazené nabídce kliknem levým tlačítkem myši na položku KOPÍROVAT
 2. Pomocí klávesové zkratky
  1. Levým tlačítkem kikneme na zvolený soubor nebo složku
  2. Stiskneme (a držíme) levou klávesu CTRL a zároveň zmáčkneme klávesu C

   Abychom kopírování dokončili, musíme to co jsme si vybrali také někam VLOŽIT

Vkládání

Používá se když TO co jsme vybrali a označili  chceme  na určité místo vložit. Vkládání lze dělat taktéž dvěma způsoby:

 1. Pomocí MYŠI
  1. Levým tlačítkem kikneme do prázdného místa kam data chceme vložit
  2. Klikneme pravým tlačítkem a v zobrazené nabídce kliknem levým tlačítkem myši na položku VLOŽIT
 2. Pomocí klávesové zkratky
  1. Levým tlačítkem kikneme na místo kam chceme data vložit, pokud vkládáme text tak kurzor umístíme přesně na místo kde chceme text vložit
  2. Stiskneme (a držíme) levou klávesu CTRL a zároveň zmáčkneme klávesu V

Přesouvání

Využíváme když daný soubor či složku potřebujeme z jednoho místa přemístit na jiné aniž by jsme soubor či složku kopírovali. Kopírování oproti přesunutí vytvoří stejné data i na místě kde je vložíme a to znamená že budeme mít na dvou místech stejná data a ty nám budou zabírat místo 2x.

Přesunujeme dvěma způsoby:

 1. Pomocí MYŠI
  1. Levým tlačítkem klikneme na zvolený soubor nebo složku
  2. Pravým tlačítkem klikneme na označený soubor nebo složku a v zobrazené nabídce klikneme levým tlačítkem myši na položku VYJMOUT
  3. Pomocí pravého tlačítka vložíme soubor kam budeme chtít
 2. Pomocí MYŠI - tažením
  1. Levým tlačítkem klikneme (a držíme) na zvolený soubor nebo složku
  2. Tažením myši soubor přetáhneme soubor kam chceme
  3. Pustíme levé tlačítko
 3. Pomocí klávesové zkratky
  1. Levým tlačítkem klikneme na zvolený soubor nebo složku
  2. Stiskneme (a držíme) levou klávesu CTRL a zároveň zmáčkneme klávesu X
 1.  
  1. Na zvoleném místě stiskneme (a držíme) levou klávesu CTRL a zároveň zmáčkneme klávesu V

Mazání

Soubor označíme levým tlačítkem myši a dáme odstranit pomocí tlačítka DELETE (klávesa ). Po jejím stisku se nám objeví tabulka vyžadující potvrzení zda soubor chceme vážně odstranit. Pokud odstranění potvrdíme tak se soubor ještě úplně neodstraní , ale přesune se do složky KOŠ.


KOŠ

Koš v počítači funguje stejně jako ten opravdový, jen v počítači je zastoupen speciální složkou. Všechny soubory které dáme odstranit se přesunují právě do něj a tak jako každý koš se i plní a potřebuje občas vysypat.
Dokud se nevysype tak jakýkoli soubor který je do něj přesunut si z něj můžete bez obav vytáhnout a používat ho dál.

To uděláme tak, že si na koš poklikáme 2x levým tlačítkem, objeví se nám soubory umístěné v koši, označíme si ty které chceme vrátit zpět  a použijeme buď funkci
"Obnovit tuto položku"   ,   nebo   klikneme pravým tl. myši s vybereme    "Obnovit" s klikneme levým tl.myši                                                jiný příklad

           Koš dá vysypat tak se  soubory odstraní napořád a už se k nim nedostaneme!
Jeho ikona je z pravidla umístěna na pracovní ploše.Malování

Nabídka v levém sloupečku bude popsána zleva doprava a odshora dolů:

Výběr libovolného tvaru - slouží k označení libovolné plochy určené k přetažení, zkopírování, vyjmutí

Výběr čárkovaný obdélník - slouží k obdélníkovému označení plochy určené k přetažení, zkopírování nebo vyjmutí

Guma- slouží k mazání

Plechovka -  k vyplnění místa vybranou barvou

Kapátko - zajistí a nastaví barvu v části obrázku

Lupa - slouží ke zvětšení nebo zmenšení pohledu stránky

Tužka - slouží k jednoduchému kreslení

Štětec -rovněž k vybarvování , doporučuji vyzkoušet

Sprej - k vybarvování , doporučuji vyzkoušet

Text - vybere se místo pro psaní textu

Čára - ke kreslení čar, vyberte si následně sílu čáry

Křivka - slouží ke kreslení křivek, nakreslí se rovná čára a pak se pomocí myši deformuje

Obdélník -  ke kreslení obdélníkových útvarů

Mnohoúhelník - slouží k jednoduššímu vytváření geometrických útvarů

Elipsa -  ke kreslení kruhových útvarů

Zaoblený obdélník -  slouží k vytváření obdélníků se zakulacenými rohy

POZNÁMKA: chcete-li kolečko nebo čtvereček přesný, podržte při jeho tvorbě myší ještě tlačítko Schift

Kalkulačka

Přes nabídku Start kde se při zobrazení Všech programů bude složka sloku Příslušenství, která obsahuje ikonu pro spuštění kalkulačky.


Kalkulačka má možnost dvou zobrazení: Standardní a Vědecká. Standardní, to se zobrazí defaultně (v přednastaveném zobrazení) při spuštění kalkulačky. V základním zobrazení se zobrazuje pouze numerická část a část pro úpravy vložených znaků. Při vědeckém zobrazení se zobrazí všechny možnosti kalkulačky viz. obrázek.

Přepnutí režimu zobrazení kalkulačky se provede přes panel Zobrazit -> Vědecká/Standardní.


2