1

Výuka práce s osobními počítači

Úvod

Je tomu již dávno, co lidé začali používat počítač k usnadnění své práce. Dnes počítač ke svému životu potřebuje téměř každý z nás. Počítač slouží jak k práci, tak i pro zábavu. S počítačem pracují mladí i starší lidé. Prostřednictvím počítače a internetu se můžeme dozvědět spoustu zajímavých informací, můžeme komunikovat se svými blízkými a mnoho z nás počítač potřebuje k výkonu své práce.

Proto jsou tu pro Vás naše počítačové lekce, které Vám pomohou naučit se jak se s počítačem pracuje, jak se můžete přes počítač spojit s kýmkoliv na světě.

 K čemu nám počítač může sloužit

Počítač je technické zařízení, které nám má umožnit a zjednodušit práci s různými dokumenty, vytvářenými v kanceláři, ale i doma.
Umožňuje nám například tvorbu:

 1. textových dokumentů
 2. provádění výpočtů
 3. výrobu grafů
 4. tvorbu prezentací
 5. psaní www stránek
 6. prohlížení informací na  internetu
 7. prohlížet fotografie
 8. přehrávat videa nebo TV pořady
 9. přijímat a odesílat e-mailové zprávy
 10. jednoduché kreslení, ale se speciálními programy i projektování..
 11. fakturovat
 12. vést skladové hospodářství
 13. a mnoho dalších činností, závislých na speciálních programech.

K tomu abychom byli schopni se s PC kamarádit je ale třeba zvládnout jeho obsluhu.
Není důvodu se obávat že to nezvládneme, protože například komfort při psaní dopisů, jako jsou :

- jednoduchost opravy textu
- kontrola pravopisy
- možnost vložit do dopisu třeba obrázek
- možnost vytvořit si šablonu tiskopisu , a mnoho dalších činností umožňujících nám zjednodušení práce

Ve spojení s tiskárnou pak dokumenty , fotografie , tabulky a grafy tisknout,

Ve spojení se skenerem dokumenty do PC uložit jako do archívu a následně si je vytisknout jako kopii originálu.


Podívejme se tedy nejdříve z čeho se počítač skládá.
 

 1. Především je to ta část která je nám ukryta ve skříni stolního počítače nebo notebooku
  1.1 Mozkem počítače je CPU - Central Procesor Unit (Centrální počítačová jednotka), vykonávající příkazy a řídící celý systém
  1.2 Operační paměť (RAM) se kterou CPU spolupracuje a uchovávají se v ní právě běžící programy
  1.3 Pevný disk , zvaný hard disk a označovaný zkratkou HDD
  1.4 Grafická karta umožňující zobrazení činnosti na monitoru
  1.5 Zvuková karta umožňující přehrávat, ale i nahrávat hudbu
  1.6 Síťovou kartu pro připojení k síti LAN jako je Internet, nebo místní síť podniku
  1.7 CD nebo DVD mechaniku čtecí případně vypalovací
  1.8 A konečně část komunikující s periferiemi
   
 2. Periferiemi rozumíme:
  2.1 Klávesnici
  2.2 Monitor
  2.3 Myš
  2.4 Tiskárnu
  2.5 Skener
  2.6 Síť LAN
  2.7 Čtečku paměťových karet
  2.8 Externí port pro přídavnou kartu TV, LAN, WAN atd.
  2.9 CD případně DVD mechanika, nebo mechanika vypalovací na CD nebo i DVD
  2.10 Web kamera
  2.11 a další konektory například pro připojení k externímu monitoru, mikrofonu, sluchátek, nebo TV HDMI, a nakonec
  2.12 touchpad- tak se jmenuje ta šmrdlací ploška s tlačítky nahrazující myš

  Dále si řekneme něco o obsluze a práci na PC nebo NB.

Klávesnice

Popíšeme si klávesnici  notebooku, která je složitější, než klasická klávesnice.
Nejdříve si prohlédneme klávesnici jestli má samostatný oddíl s číselnými klávesami vpravo, nebo ne.
Pokud ano blíží se uspořádání kláves klasické klávesnici a budou se nás týkat jen některé části popisu.

Klávesnice notebooku Fujitsu Siemens AMILO PA 3553


U klávesnice si nejdříve všimneme kromě písmen,  tlačítek na nichž je více jak jedno písmeno , případně znak, nebo znaky jinou barvou , nebo kláves různě popsaných zkratkami a vysvětlíme se jejich funkce.

 1. F1 až F12               jedná se o tak zvané funkční klávesy, která mohou mít pod různými programy různou funkce.
                                 Výjimkou je snad mezi nimi klávesa
  F1 pod níž se většinou ukrývá NáPOVĚDA
                                
  Pokud je na těchto klávesách nějaký znak jinou barvou , je vykonatelný tehdy, když   stiskneme   a  podržíme   klávesu
 2. Fn                           přepínač funkcí  umístěná vlevo dole
 3. Esc                          její funkce je "o krok zpět" nebo "zruš , zastav "
 4. Home (Num)            přemístí  znak blikající při psaní   na pozici prvního znaku v řádku ve spojení s klávesou CTRL  pak na začátek   
                                  textu  s klávesou
  Fn pak zapíná numerickou klávesnici  pod písmeny U , I , O,  a  J,  K,   L
 5. Ctrl                           máme ji vpravo i vlevo dole a jedná se o přepínač funkcí (bude vysvětleno později)
 6. End (Prt Scr)            má  přesně opačnou funkci jako klávesa Home,  tedy jde na konec řádku, a s klávesou Ctrl na konec textu nebo
                                   stránky ,  ve spolupráci s klávesou Ctrl nám umožní sejmout to co vidíme na obrazovce notebooku jako obrázek
 7. Insert  (Scr)              používá se pro označování , ve spojení s klávesou Ctrl pak zapíná šipky pro posun posuvníků nahoru a do boku
 8. Delete (Pause)        Klávesa pro MAZáNí , v textu maže písmena za  blikající značkou  | vpravo
                                  Nebo označenou část textu,
                                 
  !!!!!!!! Ale při práci se soubory maže tyto soubory a přesouvá je do koše (viz později)!!!!!!
 9. označovaná také " Backspace "  se  používá k mazání před blikající značkou  |, tedy od ní doleva
 10. klávesa na pravé straně která odpovídá na psacím stroji "návrat válce a posun o řádek " ,
                                    zobrazená šipka  to tak trochu napovídá. Tato klávesa může mít i jiný tvar, ale šipka zůstane
                                    stále stejná.
                                   Jinak tato klávesa předává příkaz počítači, řekl bych něco ve smyslu
  "teď TY".
 11.     Klávesa přeřazení na velká písmena, obdoba pasní velkých písmen na psacím stroji.
                                  Najdeme ji na obou stranách klávesnice. (nemusí být popsána)
 12.     Klávesa CapsLock přepíná klávesnici trvale pro psaní velkých písmen . Opakovaný stisk
                                  tento pracovní režim zase vypne.
 13.     Tabulátor, klávesa umožňuje odskok od začátku řádku o určitou přednastavenou vzdálenost,
                                  nebo v souvislosti s přednastavenými značkami tabulátoru, skok přímo na ně, obdoba jak
                                  ji známe u psacího stroje, když chceme psát něco pod sebe.
 14. Klávesy 1 až 0         tyto klávesy píší normálně písmena + ,  ě ,š , č , ř, ž , ý , á , í , é , =,  ´ (čárka)
                                  nebo s klávesou Shift :  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 0 , % ,  ˇ (háček)
 15. Alt                            další z přepínačů, používaný pro vyvolání nějaké nabídky v programu.
                                  Opět máme dvě, vlevo Alt a vpravo AtlGr. Tyto klávesy se funkčně liší pravý Atl je pro
                                  německou klávesnici, ale funguje také u klasické klávesnice
                                 
  například pro znak @  , který vygenerujeme buď klávesou AltGr + V , nebo AltGr + 2
 16. Mezerník                 Pro vložení mezer při psaní textu, tedy jako u psacího stroje
 17. Klávesy se znaky nebo barevně shodné s klávesou Fn, pak podržením klávesy Fn + klávesa =vykonají tuto funkci.
 18. šipky pro pohyb nahoru , dolu, doprava a doleva
 19. Page Up                 skok v textu o stránku zpět
 20. Page Down            skok v textu na další stránku
 21. Klávesa s logem WINDOWS  , v levé části dole,  spouští nabídku START vlevo dole na základní liště
 22. Tlačítko vypadající jako stránka s šipečkou = spouští kontextovou nabídku v daném pracovním prostředí
   
 23. Touchpad - ploška pro posun šipky nebo jiného ukazatele po obrazovce bez použití myši. Je vybaven dvěma tlačítky se stejnou funkcí jako
  má myš. Některé touchpady mají navíc plošky ovládající posuvníky.

 

Jak fungují přepínací klávesy Shift, Ctrl , Alt  a Fn ?


Protože máme omezený počet kláves , na klasické klávesnici asi 102
Všimněme si jak píšeme velká písmena. Podržíme Shift a k tomu stiskneme písmeno. Jinak píšeme malá písmena,
stejně jako na psacím stroji.
Abychom mohli vykonávat ještě další funkce, za opakovaného použití týchž kláves, musíme nějak dát najevo počítači, že se nebude jednat o písmeno, ale o funkci. A právě k tomu nám slouží klávesy:
Shift  =  velká písmena

Ctrl  =  například  kombinace Ctrl+C = kopírovat
                                            Ctrl+V = vložit
                                            Ctrl+X = vyjmout nebo přesunout a pak použijeme  "vložit " (Ctrl+V)

Alt  =  vyvolání kontextové nabídky ovladatelné pomocí podtržených písmen v nabídce

například Alt+S = Soubor (Tedy práce se souborem)

Fn  =  pak ve spojitosti kláves označených stejnou barvou vyvolá funkci pod piktogramem , nebo zkráceným popisem.

U některých NB mohou být součástí tlačítka i světelné signalizace, u jiných se tyto funkce zobrazují třeba na monitoru, nebo pomocí kontrolek umístěných mimo klávesnici.

 Monitor

 1. Monitory počítačů jsou buď tzv. CRT = tedy obrazovkové dříve nejčastěji používaná a pro některé aplikace dosud nenahraditelné

 2. Monitory LCD externí, nebo pro notebooky. Tyto pak dělíme na lesklé a matné. Poslední dobou se preferují lesklé, které mají
  věrnější prezentaci fotografií, na druhou stranu mají nevýhodu, že se v nich odráží pozadí.
  LCD monitory ještě dělíme podle podsvícení na  LED a  a zářivkami.

Myš

Dříve se pro všechny posuny používaly pouze šipky, a pro ovládání příkazů různá tlačítka, a bylo to pomalé a nepraktické.
A tak byla vymyšlena myš, která v sobě sdružuje posun šipkami ukazatele, plynulý posun a listování pomocí kolečka,
ale také Enter= dvojklik levým tlačítkem, označení= jeden klik levým tlačítkem, ale také vyvolání kontextové nabídky =pravým tlačítkem.

Tiskárna

Zařízení určeno pro tisk , dnes často spojeno se skenerem v jeden celek, což z ní dělá vlastně kopírku.
Tiskárny známe:

 1.  Jehličkové , tzv. mozaikové dříve  výhradně používány, dnes sice na pokraji zájmu, nicméně pro některé práce, jako je tisk na tlakocitlivý papír , dodnes nepostradatelné.

 2. Laserové pracují stejně jako kopírka a jsou převážně černo - bílé, dnes i barevné

 3. Inkoustové to jsou tiskárny povětšinou barevné, (černo-bílé si už nevzpomínám, ale bývaly),
  tento typ tiskáren je možno rozdělit do dvou skupin:
  a) s kompaktní náplní a hlavou. kde je součástí náplně rovněž tiskací hlava. Nevýhoda je, že když dojde jedna barva kupuje se celá
      nová náplň všech barev i s hlavou
  b) s oddělenými náplněmi a hlavou- výhoda v tom, že se doplňuje jen ta barva která došla. Hlavy bývají ale dražší

Skener

Je čtečka dokumentů a může být součástí tiskárny, nebo samostatný. Umožňuje načtení dokumentu do počítače.
 

Síť LAN

Konektor RJ 45 je předurčen pro provoz NB na síti a to ať se jedná o síť podnikovou nebo domácí, kterou může být dnes skoro všudypřítomný Internet. Dá se využít také pro propojení dvou PC, ale potřebujeme pro to tzv. kříženou šňůru
 

 Čtečku paměťových karet

Tu s výhodou využijeme pro přenos fotografií z fotoaparátu nebo mobilního telefonu, pro nahrání hudby do mobilu a podobně.
 

 CD případně DVD / mechanika vypalovací na CD nebo i DVD, ext. HDD

Tato mechanika může být součástí NB , ale také nemusí , pak se dokupuje externí a  připojením do USB portu,
 stejně jako externí hard disk HDD.
Zde by snad bylo vhodné se zmínit také o záznamových mediích:
Disky CD kapacit 700MB:
CD - R jsou disky pro jednorázový záznam, nedají se použít opakovaně, písmeno R říká recording=přehrát, číst
CD - RW jsou disky pro opakovatelné použití, tedy R= čtení  a  W= zápis

Podobně je to značeno u disků DVD, kapacity  4,5 GB, nebo 8,5GB u disků duble
DVD - R+  pro zápis
DVD - R duble
DVD - RW pro opakovaný zápis i čtení

Web kamera

Web kamera je kamerka pro snímání obrazu podobně jako u normální kamery. Může být součástí NB , nebo se připojuje externí.
Ve spojení například s programem SKYP nám umožňuje pak přes internet realizovat videohovory.
 

Externí port pro přídavnou kartu TV, LAN, WAN atd.

Jak už sám titulek napovídá můžeme tento port (vstup) použít pro doplňková zařízení.
 

nakonec na notebooku najdeme i další konektory ku př. pro připojení k externímu monitoru, mikrofonu, sluchátek , nebo TV HDMI
 

 


1