KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ - 2
FAXY - 1

Úvod

Nejdříve si řekněme něco o tom co do faxů nepatří:

Je to především nevhodná předloha. Jsou to předlohy příliš měkké, nebo naopak tvrdé. Některé faxy mají zakřivenu podávací dráhu a tvrdá předloha se nutně zasekne .

Předloha by měla být na kancelářském papíru o hmotnosti 60-80g/m2 . Tedy papír na který se píše v psacím stroji prvopis.

Dále je to potahovaný papír, jímž je samotný termopapír faxu. Tedy přijde-li nám faxová zpráva nepoužije se znovu k posílání, ale použije se její kopie.

Proč? Protože faxový papír v podavači prokluzuje, zanáší gumový válec podavače.

Do podavače nepatří ani předloha opravená fixem , když není suchá, zašpiní čtecí zařízení a Váš fax pak vysílá stále černé pruhy, i když dáte do podavače bílou předlohu. Zkoušku si proveďte tak, že okopírujete prázdný papír.

Pokud dostanete kopii s černými pruhy je s nějvětší pravděpodobností špinavé čtecí zařízení.

Předlohu z podoavače vyjměte pomocí uvolnění předlohy tak jak to znáte u pasího stroje, nebo otevřete příslušný díl fax. Podrobně viz návod. Nevytahujte předlohu násilně proti směru posuvu, poškodíte tím spojku podávacího zařízení.

Do podavače nepatří malé předlohy, obecně lze říci, že nejmenší je formát A5.

Pokud používáte fax na termopapír používejte doporučené rozměry. Termopapír se vyrábí ve dvou šířkách 210 a 216mm . Obvykle je fax vybaven v prostoru pro zásobu termopapíru vložkou , po jejím žvujmutí můžet použít i papír 216mm.

Důležitý je nejen rozměr papíru ale i prozměr trubičky na níž je navinut. Zde jsou rozměry 12,5 , 25 a 50mm.

Tento rozměr je důležitý u faxů, které mají nůžky. Papír navinutý na malém průměru si jaksi pamatuje poloměr ohybu a rád se do faxu vrátí, namotá na posuvný válec a musí se volat opravář.

Dalším parametrem je návin v metrech . Vyrábí se 15, 30 , 50 a 100m.

Pro objednání papíru použijte toto pořadí: šířka x průměr trubičky v mm x návin v m. Např .: 216 x 50 x 100m.


Nyní si probereme možnosti samotného faxu vzhledem k požadavkům zákazníků , jako základním kritériem.
Základní kritéria jsou:

1. Fax kompaktní nebo samostatně fax a záznamník?
Podle toho, kolik faxových zpráv a vzkazů normálně potřebujete vyřídit.
Pokud potřebujeme vyřizovat více vzkazů, než je možno zaznamenat na mikrokazetu, musíme použít externí záznamník, který může být umístěn i v jiné místnosti. V tom případě musíme kupovat fax s FAXOVÝM KLÍČEM zabudovaným ve faxu.
Při větší frekvenci zpráv a současném vytížení telefonu je vhodné zvážit zřízení samostatné linky pro fax.

2. Způsob tisku s ohledem na archivaci
- termopapír - inkoustový nebo laserový tisk
K tomuto bodu je třeba poznamenat, že tam kde potřebujeme archivovat nad 30% dokumentů se vyplatí použít záznam inkoustovou tiskárnou , případně laserový tisk.
Tyto tiskárny pracují na normální kancelářský papír a je tedy možné je použít i jako kopírky, cena je asi dvojnásobná než u tisku na termopapír .
Tisk na termopapír tedy použijeme tam, kde nám nevadí, že doklady k archivaci musíme VŽDY okopírovat.

3.Použití ECM /samoopravného kódu/ podle druhu přenášené informace - text
- číselné údaje
- dokumentace
faxy mohou být vybaveny tzv. ECM , což je funkce, která umí rozpoznat chybu při přenosu a provést automatickou opravu tak, aby informace byla na straně příjmu věrná informaci vysílané. K tomu se používají různé samoopravné kódy.
Při nákupu faxu budeme vybírat
fax s ECM tehdy, kdy se přenáší především číselné údaje / ceníky / a minimálně se přenáší údaje textové. Vyplatí se i u textových předloh tam, kde si nemůžeme dovolit ztrátu části textu nebo zkomolení textu například pro redakce deníků.
Předpokladem ale je, že tuto funkci umí
oba spolupracující faxy.

4. Rozklad
-řádkování podle požadavku na předlohy:

- výkresy,

- běžné předlohy.

Pro přenos dokumentu je třeba jej nějdříve zpracovat, tedy rozložit na soustavu bodů.

Pro faxy skupiny G3 dnes nejvíce používané platí, že :
1mm vodorovně se rpzloží na 8 bodů (horizontálně )

Posuv papíru je pro standardní předlohy 3,85 řádku / 1mm (vertikálně )

Pro objasnění tohoto problému předpokládejme, že potřebujeme přenést na druhý fax doklad, který je např. nakreslen na milimetrový papír, nebo že se jedná o technikou dokumentaci / schéma/.
Jak již víme, faxy běžně disponují posuvem papíru 3.85 /mm délky předlohy, / 1:3.85 = 0.25mm /tedy posunem po 0.25mm.
Tento posun by nemusel být dostatečný pro jemné předlohy.
Máme tedy ještě možnost si vybrat mezi posuny:

FINE = 7.7 řádku / mm /0.129mm/ nebo

SUPERFINE = 15.4řádku /mm /0.064mm/
Jak je patrno jedná se o velmi důležitý parametr pro výběr faxu zvláště pokud je potřeba i ECM!

Základní rozklad předlohy.

Pro formát A4 se tak získá vodorovně

1728 bodů a svisle 1145 řádků z toho

plyne, že pro dokument formátu A4

je bez komprese třeba přenést

1978560 bodů!

Přenos by trval asi 3 minuty

S kompresí asi 1 minutu

 

5.Vybavení faxu "faxovým klíčem" pro externí záznamník
Faxový rozlišovací klíč je zařízení, které umí rozpoznat zda na vedení je přítomen faxový identifikační tón, obvykle 1100 a pracuje takto:
1. Na zvonění od ústředny reaguje záznamník, který je /ale nemusí být/ součástí faxu.
2. Během jeho činnosti faxový rozlišovací klíč "odposlouchává" linku a kontroluje přítomnost identifikačního kmitočtu faxu.
3. Pokud je zjištěna přítomnost tohoto kmitočtu provede faxový rozlišovací klíč "přesměrování" /odpojení výstupu do záznamníku/ linky pouze do faxu a jeho spuštění.
4. Pokud se identifikační tón neobjeví, ponechá linku propojenou přes fax do záznamníku a respektuje funkci OGM a záznamu vzkazu ICM.
Požadujeme vždy, když nakupujeme nové zařízení a nejedná se o kompaktní přístroj . Umožní nám připojení faxu a záznamníku na jednu telefonní linku, dodatečně koupit záznamník a případně ho umístit v jiné místnosti než je fax. Samostatný externí klíč stojí kolem 5000,-K4

6. Podavač předloh pro "x" listů (bývá označován jako ADF):
Podavač listů předloh umožňuje založit do faxu najednou více stránek předlohy a fax si jednotlivé listy postupně podává, jedná se o tzv. vícestránkový přenos.
Je výhodné spolupracuje-li s pamětí pro vysílání dokumentů.

7. Paměť pro vysílání dokumentů /64kB, <256kB, >256kB, <1MB, >1MB /.
Ve spojení s podavačem listů a vysíláním pro skupiny přečte takto vybavený fax předlohy nejprve do paměti a potom provede jejich odvysílání. Tím se značně snižují nároky na obsluhu.

Z tohot pohledu jsou faxy rozděleny do skupin s velikostí paměti:

<256kB

>256kB

<1MB

>1MB


8. Volba skupin -posílání předlohy - pro určitou skupinu zájemců:
Další z možností, kterou některé faxy nabízejí je posílání předlohy na několik telefonních čísel která jsme zařadili do tzv. zájmové skupiny. Jedná se zejména o obchodní partnery, kteří mají zájem o stejný druh zboží. Abychom jim nemuseli posílat totéž každému zvlášť, můžeme je zařadit do skupin. Takovéto skupině potom fax odvysílá předlohu postupně. Do skupiny se ukládají "zkrácené volby" (ABB) telefonních čísel.
Skupina spolupracuje s podavačem předloh a pamětí pro vysílání

 

9. Programování čísel telefonu a faxu pod jedno tlačítko s automatickým rozlišením /po vložení předlohy se volí faxové číslo, bez předlohy telefonní číslo/.
Fax který má možnost uložit pod jedno tlačítko paměti dvě různá čísla by měl umět rozlišit číslo telefonní /není-li založen dokument/ a faxové číslo po založení dokumentu automaticky.
V takovém případě je třeba u účastníka, který používá pouze jedno telefonní číslo pro fax a telefon, naprogramovat toto telefonní číslo jak do paměti telefonních čísel tak do paměti čísel faxových účastníků.

10. Releový přenos
Releový přenos umožňuje zlevnit poplatky za přenos předloh faxem především na velké vzdálenosti.
Je lépe odeslat fax na velkou vzdálenost jednou s tím, že se o jeho další rozeslání postará obchodní partner, nebo jiné zařízení a přijatou zprávu rozešle do požadované skupiny účastníků.

 

11.Autorizovaný provoz
Zvláštní druh provozu faxu , s omezeným příjmem v tom smyslu, že fax bude přijímat pouze od těch protějších faxů, které má uloženy v paměti a jimž byl pomocí této paměti odeslán alespoň jeden fax. Tuto funkci je možno zapnout a vypnout.

Podmínka: Musí se shodovat šíslo v paměti mého faxu s číslem v hlavičce volaného a později volajícího faxu.