KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ - 2
FAXY - 2

12. Fax zvolíme skupiny G2/G3, G3, G3/G4, G4 ?
Jak to je tedy ve skutečnosti s jednotlivými skupinami faxů:
Skupina G1 - výroba do roku 1975
Skupina G2 - výroba do roku 1985, rozlišení 98x203dpi
Skupina G3 - skupina G3 bis dnes nejpoužívanější skupina faxů rozlišení 196dpi (jemné řádkování 7.7ř/mm) x 209dpi (= 8bodů/mm) k telefonní síti připojitelný normálně, při domluvě však faxy používají rychlost pouze 300bitů/s.
G3/D jedná se pravděpodobně o fax pracující rychlostí D kanálu což je 16kbit/s
G3 64 fax skupiny G3 s přenosovou rychlostí B kanálu ISDN 64kbit/s
G4 - faxy, plně digitální (rozlišení až 400dpi) , které využívají datové sítě ISDN s rozhraním S0 připojitelné pouze na síť ISDN, rychlost 64kbit/s
Skupina faxů G2/G3 - fax kompatibilní se skupinou G2 i G3

13. Základy programování alfanumerických znaků:
Při programování TTI, ale nejen při této operaci potřebujeme zadat názvy, čísla nebo speciální znaky. K tomu slouží 3 základní způsoby programování.

1. Několikanásobné stisknutí klávesy označené ABC2
1 stisknutí = A
2 stisknutí = B
3 stisknutí = C
4 stisknutí = 2

2. Pomocí kódové tabulky:
Alfanumerické znaky jsou v manuálu uspořádány do přehlední tabulky a každý znak má přidělenou dvoumístnou číselnou kombinaci.
Zadáváním vhodných kombinací v příslušném režimu pak programujeme alfanumerické znaky.

3. Výběrem s displeje
Tento způsob je jednoduchý. V příslušném pracovním režimu je nám nabídnuta, nebo si ji přivoláme, část znaků z nichž můžeme pomocí kurzoru vybírat a potvrzením vybraného znaku tento zapsat obvykle na druhý řádek displeje. Nabízená část znaků se dá volit a tak zajistit kompletní výběr znaků.

4. Pomocí OMR listů
Speciální list předlohy určené pouze pro programování některých typů faxů. Této předlohy rozeznáváme 4 druhy. Pro programování SERVISNÍ, pro programování TELEF. ČÍSLA HLAVIČKY a dalších uživatelských funkcí jako je čas , datum , kontrast, počet vyzvánění a podobně, pro NÁZEV FIRMY, a pro programování PŘED ODESÍLÁNÍM.


14. Komprese dat:
Faxy G3 přenášejí data po řádcích zleva doprava a shora dolů.
Rozklad formátu A4 představuje při základním řádkování a rozkladu řádku 1728x1143 bodů = 1973376 pixelů.
Protože to je neúnosné, přenos stránky by trval 3 až 3,5 minuty.
Namísto toho se zvolila kompresní metoda přenosu, která umožňuje pomocí kódových slov s proměnnou délkou a 92 binárními kódy popsat všechny bílé body, stejně tak 92 kódů body černé.
Nejrozšířenějšími kompresními technikami jsou modifikovaná Huffmannova (HM) a READ (Relative Element Address Diferentiation, MR).
První (MH) je jednorozměrná, pouze ve vodorovném směru a každý řádek je brán samostatně.
Druhá (MR) je dvojrozměrná v tom smyslu, že komprese probíhá horizontálně i vertikálně. Přitom se pro vertikální kompresi používá předchozí řádek vždy jako referenční, k němuž se vztahují změny na řádku právě snímaném. Tímto způsobem se přenos potřebných dat snižuje teoreticky až o 50%. Ve skutečnosti to bývá asi 10 až 20%
Faxy špičkové kvality používají vícerozměrné kódování označované MMR.

Pro přenosy platí toto obecné pravidlo:
Schopnější se vždy přizpůsobuje méně schopnému, to znamená že
kvalitní fax se dokáže přizpůsobit faxu s kódováním MH a kompatibilita je zajištěna.
Z toho rovněž vyplývá, že přenosovou rychlost určuje pomalejší fax a rychlejší se přizpůsobuje.
Obdobně to platí o používání ECM, protože opravný režim je faxem použit jen tehdy, umožňuje-li to i protější telefax.

15. Blokové schéma faxu

TH= tepelný tisk, BJ= inkoustový tisk, LS= laserový tisk

U faxů se dá uživatelsky programovat například:

1) hlasitost odposlechu

2) čísla do paměti zkrácených voleb (ABB)

3) do paměti jednodotykových voleb někdy nazývaných též cílová vlba nebo cílová tlačítka

4) umítění tisku vašeho záhlaví na protější straně (uvnitř dokumentu) inside, nebo (momo doukument) outside

5) kontrast

6) řádkování

7) použití ECM

8) zapnutí ( vypnutí) faxového klíče pokud je jím fax vybaven

9) vytvářet skupiny účastníků

10) nastavit datum a čas

11) počet zvonění pro přihlášení, je -li součástí i záznamník, je u některých faxů možnost nastavit obě zařízení

12) čas přepnutí do automatického provozu a zpět na manuální obsluhu

13) nastavit čas pro pozdější odeslání dokumentu , nejlépe z paměti

14) použití schránky

15) použítí oprávněnou osobou

a další funkce podle rozsahu schopností zařízení. Blíže viz manuál konkrétního faxu.

16. Přpojování faxů k VTS (případně se záznamníkem nebo telefonem)

nebo : viz "O modemech a faxech"

Princip správného připojení zařízení k VTS

 

Propojení zásuvky a použité šňůry

s barevným vyznačením průběhu linky vodiči - neplést se skutečnými barvami v kabelu

(nejběžnější použití - existují i výjimky viz o faxech a modemech)

Výsledná sestava připojení

Přehled typů používaných šňůr