Základní dělení IO
Číslicové IO
Kód BCD - hexadecimální
Záklkadní hradla
Pravidla pro IO
Příklady zapojení
Exclusive OR
Komparátory
Klopné obvody
Čítače