Základy 5

RELÉ

V lekci 2 jsem si řekli:
Mezi cívky patří také RELÉ.

Relé je prvek určený ke spínání jiných obvodů.

Slouží buď k oddělení obvodů, nebo ke spínání případně rozpojování více následných obvodů společným ovládáním.

Relé mají svoje schématické značky.

Když se podíváme pozorně na obrázek zjistíme, že u relé se značí:

 1. Pájecí špičky začátku a konce vinutí

 2. Odpor vinutí v ohmech každého vinutí

 3. Zvláštní vinutí, například bifilární vinutí odporovým materiálem, tedy rezistor vytvořený přímo jako součást relé.

 4. Případně zpoždění relé....pomocí závitu nakrátko, materiál z něhož je proveden a tloušťku např. 2mm Cu

V dokumentaci se relé pak značí velkým písmenem a jeho kontakty shodným malým písmenem a indexem označujícím konkrétní kontakt podle montážního předpisu.

Uveďme si příklad na telefonním relé R 65:

Pro toto relé platí že :

 1. má li jedno vinutí je na pájecích špičkách 1-6

 2. má-li 2 vinutí, pak I. vinutí je na špičkách 1-2 , II. vinutí na špičkách 5-6

 3. má-li 3 vinutí, pak I. vinutí je na špičkách 1-2, II. vinutí na špičkách  3-4 , a III.vinutí na špičkách 5-6

Viz schématický obrázek výše--relé A má jedno vinutí,   relé B má dvě vinutí  a relé C má 3 vinutí

Relé R 65 může mít kontakty :

 1. spínací, nejméně 2, nejvíce 12

 2. nebo kontakty rozpínací nejméně 2, nejvíce 12

 3. nebo kontakty přepínací nejméně 2, nejvíce 8

 4. nebo kombinaci kontaktů spínacích, rozpínacích a přepínacích

u kontaktů označujeme řadu v niž se nachází a jeho pořadové číslo v řadě, počínaje od vinutí směrem doleva

Na obrázku je příklad kde je 7 přepínacích kontaktů a jeden spínací (a12  čteme "a jedna dva
další pak: a dva dvaa čtyři jedna, a čtyři dva", atd.)

Pokud má relé jen dva kontakty libovolné kombinace, jsou vždy na pozicích  a11  a druhý na  a41

Jak jsme si již řekli u cívek, je dobré vědět kde je začátek vinutí. V případě relé R65 je začátek vinutí vždy na nižším čísle špičky.  V našem případě tedy na špičkách lichých .

Nabízí se otázka proč to potřebujeme vědět? To je z toho důvodu abychom vinutí dokázali zapojit správně na napětí tak, aby se magnetické účinky buď sčítaly, nebo odčítaly.

Jak to funguje? Poslouží nám obrázky.

            
V případě prvého obrázku, kde se účinky sčítají může jít o tak zvaný podmíněný přítah, tedy relé přitáhne jen tehdy, pokud protéká proud oběma vinutími (proud jedním vinutím nestačí pro přítah).
Nebo může jít o případ kdy relé ovládáme ze dvou různých obvodů a relé přitáhne vždy když proud teče alespoň jedním vinutím.

V případě druhého obrázku, kde se magnetické účinky odčítají se může stát, že relé odpadne tehdy, když teče proud oběma vinutími.
Pokud teče proud libovolným jedním vynutím, relé vždy přitáhne.

[ Jestli jste dávali dobře pozor, možná se vám zdá, že relé umí plnit jakousi logickou funkci  známou z číslicové techniky. Tak to není zdání, to je holý fakt, protože první počítače byly releové, později elektronkové, ještě později polovodičové, a až daleko později s integrovanými obvody, a teprve potom PC řízené procesorem.]

Proto je třeba vědět, kde jsou začátky vinutí a když se luští ve schéma jak obvod funguje, je třeba mít tuto skutečnost na paměti.

Snad jsem to vysvětlil srozumitelně.

Kontakty v telekomunikacích kreslíme vždy v klidu, tedy neprotéká-li vinutím relé proud.
Na obrázku jsou schematické značky kontaktů a jím odpovídající nákres pérového svazku na relé:

Relé která se v telekomunikacích, ale i jinde, například na železnici, používají mohou být:

 1. Neutrální - jsou na stejnosměrný proud a je jedno jakým směrem proud prochází aby způsobil přítah.

 2. Polarizovaná - jejich součástí je permanentní magnet, (podobně jako u reproduktoru ), relé má jeden přepínací kontakt a tento přepíná podle směru proudu ve vinutí.

 3. Relé jazýčková - kde je kontakt zataven ve skle a inertním plynu, je jen spínací. Do vinutí relé se jich můžeme  umístit až 4

 4. Relé bimetalová

 5. Relé miniaturní a speciální konstrukce

 6. Pak ještě existují relé na střídavý proud

 7. A relé na síťové napětí 230V

Zpožděná buď přítah nebo jen odpad, nebo přítah i odpad,   zpoždění se dá realizovat různými způsoby, od závitu nakrátko až po zapojení jiného vinutí do zkratu, ale rovněž pomocí odporu, nebo kondenzátoru, případně jejich kombinace jako RC členu.

Snad jsem to napsal všechno

Pokud máte nejasnosti napište!