Proč IP volání

Podle informací EU patří Česká republika v rámci Unie mezi země s největím počtem VoIP sítí.

Oproti hlasovým službám v okolních státech je VoIP v České republice v odlišné pozici. Je to dáno cenovou politikou dominantního operátora pevných telekomunikačních služeb v ČR, společnosti Telefónika 02 (tato společnost provozuje VoIP telefonii pro firemní klientelu již poměrně dlouho). Domácnostem ji pochopitelně nenabízí. Proč také, když na tom mohou stále dobře vydělávat.

Další poskytovatelé internetového připojení v ČR, jako například UPC, NetBox apod. nabízejí ke svým službám i telefonní připojení, které je pochopitelně řešeno jako VoIP a nikdo ze zákazníků si to neuvědomuje, prostě to berou jako pevnou telefonní linku (s hovory v rámci sítě zdarma).

V současné době rozvoj IP telefonie určují převážně VoIP operátoři se svou nabídkou hlasových služeb, ale také kvalitativně lepší technické možnosti internetové konektivity a tím i výhodnější možnosti právě pro provozování VoIP hlasových služeb.

Naznačený směr jasně ukazuje, kam se trh s hlasovými službami ubírá. Podle průzkumů se ročně zhruba 50 % všech provolaných minut uskuteční přes VoIP. Velkou výhodou je využívání pouze jedné infrastruktury pro hlas a data současně. Samotné nasazení VoIP telefonie místo klasické přinese úsporu na nákladech spojených s telefonií až 60 % (odpadnou paušální platby za pevné linky a ceny hovorného se mohou snížit až na 30 % stávajícího hovorného). Návratnost investice do VoIP řešení je v průměru 10 měsíců.

 

Základní informace o VoIP

Voice over Internet Protocol je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.

V podstatě je Internetová telefonie plnohodnotnou náhradou klasické pevné linky. Rozdíl je pouze v tom, že u klasické pevné linky se hlas přenáší &bdquopo drátech&ldquo, zatímco u internetové telefonie (VoIP) hlas putuje po síti Internet. Nejste tedy nutně omezováni nějakými kabely či telefonními přípojkami. Přes Internet můžete telefonovat všude tam, kde máte možnost se k němu připojit (doma, u známých, net caffe, free Wi-Fi v obcích a městech, v hotelu apod.). Nezáleží na tom, zda jste k Internetu připojeni přes kabel (kabelová televize, ADSL) nebo bezdrátově (Wi-Fi).

Aby byl hovor kvalitní, je dobré, aby rychlost připojení k Internetu neklesla pod 128 kbps v obou směrech (upload i download). Dále je potřeba, aby odezvy na hlas server byly co nejmenší. Pohybovat by se měly s dobou odezvy ideálně do 50ms, solidní kvalitu Vám poskytne připojení s odezvou do cca 100ms, ještě uspokojivou do 150ms. Pokud tedy máte připojení k Internetu, potřebujete ještě zařízení, přes které budete telefonovat. Toto zařízení (speciální IP telefon nebo VoIP brána, díky které můžete používat svůj stávající telefon z pevné linky, pokud vám zůstal) není závislé na počítači. To znamená, že nemusíte zapínat počítač (nemusíte jej vůbec mít!), abyste si mohli zavolat, ale k čemu mít internetové připojení bez počítače, že .

Pokud využíváte ještě tu archaickou věc z konce 20. století s názvem FAX vězte, že toto zařízení na VoIP vesměs nefunguje. Pro tyto účely je dobré si ponechat jednu klasickou pevnou linku a zbytek komunikace provozovat na VoIP platformě.


Volaní na tísňové linky 112, 150, 155 a 158
Podle platného zákona je povinností operátora zajišťovat správné směrování hovorů na nejbližší centrálu tísňových volaní.

Telefonní číslo
Od VoIP operátora získáte běžné telefonní číslo, se kterým se Vám kdokoliv dovolá, ať z běžné pevné linky, mobilního telefonu nebo z jiné VoIP sítě.
Vaše současné číslo si můžete nechat k VoIP operátorovi převést a nadále používat, tato služba je ovšem zpoplatněna. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, je dobré se předem podívat na informace k vybranému operátorovi, protože tato procedura je většinou zdlouhavá (do 30 dnů). Vlastní procedura převodu po vyřízení veškerých formalit je otázkou několika minut.
Ze strany vašeho stávajícího operátora je dle mých zkušeností protahována a nebál bych se tvrdit že i úmyslně komplikována (jde především o zákazníka kterého stávající operátor ztrácí a od kterého mu nebudou plynout finance za hovory).
Doporučuji se od stávajícího operátora obrazně odstřihnout a nekomplikovat si přechod na VoIP tahanicí o číslo, ať si &bdquonechá svoje číslo i s drátama&ldquo.

VoIP zařízení
IP telefony jsou k nerozeznání od klasických telefonů pro pevnou linku. Mohou být stolní nebo bezdrátové. Fungují nezávisle na Vašem počítači.

VoIP telefon                                     jiný tyo VoIP telefonu

VoIP brána je zařízení, které umožní připojit klasický telefon   (který máte z pevné linky) k Internetu. Stejně tak jako IP telefon, funguje nezávisle na Vašem počítači.

                VoIP bránaŘešení pomocí VoIP brány je vhodné pro ty, kterým zbyl po zrušení pevné linky nějaký analogový telefon, jsou na něj zvyklí a chtějí jej využívat i nadále. Pomocí VoIP brány připojíte telefon k modemu (ADSL/kabelový) nebo běžnému routeru (pokud nemáte doma rozsáhlejší síť a tedy ani router, je možné zakoupit VoIP bránu s integrovaným routerem, do kterého bude zapojeno vaše PC). Díky tomu jej pak můžete využívat pro volání přes Internet.

Jestliže žádný analogový telefon k dispozici nemáte, doporučujeme pořídit si IP telefon, ten připojíte k Internetu (tedy do modemu nebo do routeru - každý uživatel to má řešeno jinak) a do elektrické zástrčky a po  nastavení zařízení pomocí web rozhraní můžete ihned volat.

Pro připojení obsahují zařízení tyto porty:

1x FXO PSTN &ndash připojení pevné linky (dle typu zařízení) jako záloha při výpadku internetového připojení

1-2x FXS &ndash připojení jednoho nebo dvou analogových telefonů

1x LAN &ndash připojení do sítě LAN (konektory modemu/routeru)

1x WAN &ndash přímé připojení do internetu, kdy samotné zařízení obsahuje integrovaný router

Napájení &ndash externí adaptér

IP telefony většinou umožňují napájení přes konektory LAN/WAN přes tzv. napájecí injektor.

Pevná linka ve spolupráci s VoIP telefonií
příklad takového zařízení
V některých případech je nutné využívat pevnou linku např. pro zajištění konektivity k internetu,
kdy je využíváno přenosu pomocí ADSL zařízení a pevná linka je &bdquojaksi&ldquo v ceně. Jedná se malé firmy a domácnosti, které jinou možnost nemají. To ovšem neznamená, že musíme volat za ceny O2 nebo jiného operátora, který vám pevnou linku zprostředkovává.

IP telefon i VoIP brána jdou připojit do stávajícího zařízení, nejčastěji ADSL routeru, do portů LAN. V případě výpadku internetového připojení dochází k výpadku komunikace.

Pokud má ovšem vaše zařízení port FXO PSTN a je do něj přivedena pevná linka, dojde automaticky
k přepojení analogového telefonního přístroje na tuto linku a vy jako uživatel při odchozích hovorech nic
nepoznáte (až na faktuře vyúčtování za služby od operátora). Tato situace nastává i v případě výpadku
napájení zařízení 230V. Je to tedy velice bezpečná varianta, pokud musí být trvale k dispozici telefonní
připojení.

Tato zařízení ovšem umožňují takovou   konfiguraci linek,
že pokud do nich připojíte stolní faxový přístroj, jde faxová
komunikace  do pevné linky a běžné hovory přes VoIP.
Faxové služby ( viz text v úvodu) tedy zůstanou zachovány.
Existují i zařízení typu &bdquoVše v jednom&ldquo, jejich cena je ovšem
velmi vysoká a vyplatí se většinou jen pro firmy,
kde tyto technologie implementují zkušení odborníci.


VoIP přes síť GSM

Ano, čtete dobře, pokud máte vhodné zařízení (mobilní telefon s Wi-Fi nebo 3G modemem, 3G USB modem + notebook nebo router s podporou 3G/3.75G a samozřejmě SIM s datovým tarifem) je možné i s tímto zařízením uskutečnit VoIP hovor. Tuto variantu je možné využít například na chatě, o dovolené a v dalších podobných případech.
Někteří VoIP operátoři mají na svých stránkách návody, jak tato zařízení nastavit, popřípadě poradí přítel &bdquoGOOGLE&ldquo v nalezení internetových fór a diskusí, která se těmito &bdquoextrémy&ldquo zabývají.
Všeobecně lze říci, a sám jsem toto řešení v rámci testování co VoIP snese zkoušel na svém stařičkém notebooku s programem SJphone a USB zařízením HUAWEI 1750 E, že to funguje. Je ovšem nutné, abyste byli v pokrytí 3G příslušného mobilního operátora, na EDGE nebo GPRS přenosu nejde hovor uskutečnit vzhledem k velmi malému datovému toku těchto druhů připojení.


Dejte ale pozor na to, aby tyto přenosy v rámci datových tarifů nezakazoval mobilní operátor ve svých všeobecných podmínkách, přichází tak samozřejmě o peníze z hovorného.

VoIP přes mobilní telefon

Pro tento druh VoIP volání musíte mít k dispozici vhodný mobilní telefon s nainstalovaným Softphone programem  (s aktivovaným datovým tarifem ke své stávající SIM kartě a 3G modemem nebo s možností Wi-Fi připojení).   VoIP přes 3G a router s podporou 3G/3.75G


Pokud vlastníte 3G USB Modem (např. Huawei1750E) a router s podporou 3G/3.75G (např. TP-Link TL-MR3420 nebo AirLIve Air3G), můžete si na chatě, chalupě a nebo i doma (když není jiná možnost připojení k internetu) vytvořit tuto konfiguraci, kterou vidíte na obrázcích.
                                       


Jedná se o rozšíření běžného mobilního připojení k internetu, jak jej nabízejí jednotliví mobilní operátoři s datovými SIM kartami. Napřed si ovšem zkontrolujte na mapách pokrytí, jakou datovou síť operátor ve vaší lokalitě nabízí.

Pro telefonování je ovšem nutné docílit připojení k 3G síti. Na pomalejších připojeních nebude telefonování fungovat, internet vám však bude spolehlivě běžet.

Vlastní VoIP zařízení, ať už IP-telefon nebo VoIP bránu zapojujeme do portů LAN příslušného routeru.

         
Důrazně upozorňuji, že nastavení těchto zařízení v sítích GSM pro bezporuchový provoz internetu a VoIP telefonování není v žádném případě jednoduché, a nepřebírám tedy žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost těchto konfigurací.

V případě experimentování konfigurujte jednotlivá zařízení samostatně a ověřte si jejich provozní funkčnost (např. u kamaráda, že brána VoIP skutečně s analogovým telefonem pracuje a někam se dovoláte), než je zapojíte do funkčního celku.

Programy pro VoIP telefonii
Softphone je všeobecný název pro hlasové programy určené pro volání přes internet. Pokud je tento program od VoIP operátora, je už nastaven a po instalaci a přihlášení připraven k telefonování.

Pokud použijete některý z běžných Softphone programů, je třeba po instalaci nastavit některé parametry (např. SIP protokol). Toto nastavení můžete najít v nápovědě nebo technické podpoře vašeho operátora.

Zde uvádíme názvy jednotlivých Softphone programů: X-Lite 3, ZoIPer, Linphone, SJphone a pro Linux Twinkle.

Je to opravdu zadarmo?
Ano, pokud voláte ze svého telefonního čísla na jiné, které je u stejného poskytovatele telefonovaní přes internet tzv. Prefix (nebo jeho partnera) a nebo voláte mezi poskytovateli, kteří mají mezi sebou zřízen tzv. Peering.

Na telefonní čísla s těmito předvolbami (prefixy, peeringem) můžete telefonovat ZCELA ZDARMA!


Partneři (peering)

Funkčnost této služby zajišťuje příslušný partner. V případě nefunkčnosti může být hovor zpoplatněn.
Na co se při výběru poskytovatele VoIP zaměřit?

* Zhodnotit, zda více telefonujete na pevné linky, nebo na mobilní operátory. Ceny jsou různé a někdy se proto vyplatí kombinovat 2 poskytovatele VoIP &ndash zařízení to většinou umožňují. Je většinou levnější volat přes VoIP operátora na mobil v případě předplacených SIM karet než z mobilu. Mobilní operátoři totiž účtují hovory tarifikací 60+60, přestože ve vlastní síti i mezi sebou tarifikují 1+1.
* Pečlivě se informovat o tarifikaci za volání, někteří operátoři nabízejí tarifikaci 1+1, 20+1 ale i také 60+60 a 120+60 (vždy se uvádějí sekundy).
* Jaká platba je pro Vás nejlepší, přes účet nebo platební kartou.
* Služby navíc, někteří nabízejí telefonní geografická i negeografická čísla
* Kombinace dalších služeb - internet, televize...

Geografická čísla - jedná se o čísla která jsou principiálně vázána na lokalitu umístění účastníka (telefonní obvod), proto bývá při registraci důsledně vyžadováno zadání přesné adresy umístění, podle které Vám bude přiděleno správné telefonní číslo.

mapa přidělení předčílí pro VoIP telefony

Podporovaná zařízení
Každý seriozní VoIP operátor má na svých stránkách seznam podporovaných zařízení, se kterými zaručuje funkčnost nabízených služeb. Dbejte pečlivě jeho doporučení a vybírejte pouze z nabídky renomovaných výrobců. šetřit se na tomto místě se rozhodně nevyplácí.

Každý slušný poskytovatel VoIP má také dobře vedenou na webu sekci technické podpory, kde naleznete informace o konfiguraci jednotlivých zařízení a většinu odpovědí na svoje dotazy.

Ostatní zařízení
Připojit bez předchozích zkušeností neznámé VoIP zařízení nebo IP telefon může být velmi obtížné a snaha ušetřit se může nakonec otočit proti vlastnímu budoucímu uživateli. Ani hledání na internetových fórech nemusí vést ke kýženému výsledku.

Jaká je nevýhoda telefonování přes internet?
Pokud kolísá rychlost internetového připojení, může být kvalita hovoru horší.

Co je to SIP?

Session Initiation Protocol - protokol používaný pro VoIP komunikaci. SIP adresa identifikuje uživatele VoIP telefonu.
Zapisuje se ve stejné podobě jako běžná adresa : jméno.doména apod.

VoIP a datová volání?
Datová volání většinou nejdou přes služby VoIP realizovat.

Zobrazení čísla příchozího hovoru tzv. CLIP
Služba CLIP u VoIP operátorů bezplatně zřízena funguje na analogových i IP telefonech, které umožňují zobrazit číslo volajícího účastníka stejně, jako je tomu u mobilních telefonů.

Zveřejnění čísla ve Zlatých stránkách
VoIP mají možnost uveřejnit vaše telefonní číslo ve Zlatých stránkách, jako je tomu běžně u poskytovatele pevné linky.


Instalace, zařízení, hardware                               

Musím objednávat instalaci, nebo vše zvládnu sám?
Instalace je jednoduchá a zvládne ji běžný uživatel PC.

Kterékoli  zařízení jako IP telefon či hlasová brána se připojuje pomocí TwistedPair ethernet kabelu s tzv. rovným zapojením (patch) do příslušného konektoru typu RJ.45 na Vašem aktivním prvku, na kterém je k dispozici připojení k Internetu. Takovým aktivním prvkem může být ADSL, WiFi, kabelový nebo jiný modem/router, nebo pokud máte rozsáhlejší síť, může to být Switch či HUB. Naprostá většina IP telefonů navíc obsahuje další RJ.45 port pro připojení PC. Snadno tak můžete jedním kabelem připojit IP telefon do Vaší sítě LAN či k modemu/routeru a PC dalším kabelem k IP telefonu. Nejste tak nuceni vyčlenit pro IP telefon zvláštní port na Vašem aktivním prvku LAN sítě.

Jestliže Vaše zařízení pro připojení k Internetu má pouze jeden port RJ.45 pro připojení PC nebo dalších prvků, a hodláte připojit IP telefon či hlasovou bránu, která neobsahuje další RJ.45 port pro připojení PC, můžete využít levného zařízení typu Ethernet Switch, které připojíte jedním portem k zařízení pro připojení k Internetu (modem/router) a do něj pak připojíte jak IP telefon či hlasovou bránu, tak Vaše PC. 

Zde jsou jednotlivé možné varianty připojení koncových zařízení typu IP telefon či hlasová brána k Vašemu modemu, routeru, či Ethernet Switchi:


Obrázek je pouze schematický z pohledu Vašeho propojení s naší sítí, to může být realizováno přímo naší službou připojení k Internetu, ale i prostřednictvím služby připojení k Internetu kteréhokoli jiného operátora. Stejně tak schematicky je zobrazeno propojení s dalšímy hlasovými operátory.


* IP telefon - hlavní výhodou je, že nabízí nejvyšší komfort a nevyžaduje další zařízení - má vlastní telefonní seznam, zobrazuje číslo volajícího, ovládání doplňkových funkcí přes menu telefonu; obvykle je o něco dražší než hlasová brána; může mít interní Ethernet switch nebo bridge pro připojení PC za telefon
* analogová hlasová brána - hlavní výhodou je, že umožňuje připojení 2 analogových portů pobočkové ústředny nebo 2 analogových bezdrátových nebo klasických telefonů s různými telefonními čísly.

Zde jsou uvedeny příklady možných způsobů komunikace přes VoIP operátora od náhlavní soupravy a SW klienta na PC a po klasický telefon.Nakonec by snad přišlo někomu vhod konkrétní zapojení sestavy. Tak alespoň pro inspiraci.

Bezpečnost VoIP