Telefonní linky

Autor: Pavel Plhal ©

Vážení čtenáři

Zde se můžete dočíst o základních principech používaných v telekomunikační technice.

Mimo jiné také o tom, co všechno může mít vliv na přenos informace, ať se již jedná o mluvené slovo, nebo v současné době o přenos dat jako je Internet.

Rovněž o tom, proč telefonní linka vyhovující pro telefon nemusí vyhovovat z pohledu přenosu dat.

S podivem asi zjistíte, s jak malými napětími se v telekomunikacích pracuje a také jak se zde pracuje s decibely. Naleznete zde i přepočtové pravítko pro tyto účely.