Základní informace pro práci se strukturovanou kabeláží

Maximální překlenutelná vzdálenost jednoho úseku je 100m
Přičemž se na síťové šňůry odečítá 2 x 5m takže
Zásuvka zásuvka je to 90m .
Pro překlenutí větší vzdálenosti musí být po 90m zařazen aktivní prvek (router, switch)
+10m na šňůry

Zapojování komponentů a časté otázky viz níže:

1) Na kterých pinech modulu MPS5 (verze T586B) se instaluje datový kabelů 1061??2) Jaký je rozdíl mezi kabely FTP a STP??

FTP- společné stínění kolem všech párů

STP- každý pár má své stínění

 

3) Jaký je rozdíl mezi normou T568A a T568B


T568A má proti B prohozený  2. a 3.pár

4)Uveď přenosové pásmo a přenosovou rychlost pro kategorie 3, 4 a 5

kategorie frekvenční pásmo datový tok
     
3. 0 - 16 MHz do 10Mbit / s
     
4. 0 - 20 MHz do 16Mbit / s
     
5. 0 - 100 MHz do 155Mbit / s

 

Možná, používaná zapojení konektorů a zásuvek (v česku se používá T568B )

 Zapojení dvouzásuvky AT&T cat 3Něco o stíněných kabelech
Správné uzemění kabeláže je takové, že se zemní na nejmenší možný zemní odpor nejlépe do 2 Ohm nebo méně a oděleně od silového zemění, takže vyžaduje vlastní svodič a vlastní zemniče. Tohle se většinou dělá jen v nemocnicích nebo spec.pracovištích. Takové to uzemním to přes zásuvku není ono z toho důvodu, že vzniknou zemní smyčky jejich proud teče stíněním kabelu pak indukuje do  vodičů rušení.  
Už samotné použití kabelu se stíněnými koncovkami na obou koncích je problém...který normální smrtelník nemá možnost odhadnout...a následné propjení uzeměného PC s jiným uzeměným zařízením třeba RACK, připojeným někde na vzdálenou zásuvku způsobí zemní smyčku a neštěstí je na světě..
A proto se zemní jen na jedné straně, a to na straně s menším zemním odporem...což zase bez měření nejde zjistit...
Takže než tyhle starosti, tak raději nestíněný kabel....díky zkrutu si rušivé vlivy sám vyruší....a nemá žádný přídavný zdroj rušení=právě to stínění...
když je fakt průser, tak se použijí oddělovací transformátory na LAN, a vedení se oddělí od země..vyeliminují se tím kapacitní vazby..

http://www.gme.cz/oddelovaci-transformatory


Zapojení šňůr :