Potřeboval jsem nahradit starý (černý) 3fázový jistič v rozvaděči .

Pro náhradu jsem použil nový jistič B 20A a  doplněk pro montáž, aby bylo dosaženo původní výšky a  vyplnění původního otvoru po starém jističi.

Jak to vypadá vidíte na obrázcích.

Podobný kit se prodává i pro jednofázové jističe.    Koupil jsem jej v I-centru Brno.  http://www.icenter.cz/stranka.php?idf=25

 

Ještě několik obrázků k aplikaci nejen nového jističe a kitu , ale i přijímače HDO
 

Zde bylo nutno trochu improvizovat při náhradě mechanických

spínacích hodin  přijímačem   HDO v návaznosti na stykač

pro akumulační kamna a bojler tak , aby vše vešlo do rozvaděče

a tento šel zavřít.

Následující obrázky pak ukazují výsledek.