PŘENOS DAT


	AUTOR : Pavel Plhal©

Úvod

1. Pojmy

1.1 Přenos dat

1.2 Synchronní a asynchronní přenos

1.3 Směr přenosu dat - duplex, poloviční duplex

1.4 Formáty zpráv

1.5 Bitová orientace

1.6 Ukončení datového okruhu

1.7 Rychlost přenosu

1.7.1 Pojmy

1.8 NORMALIZACE V OBLASTI DÁLKOVÉHO PŘENOSU DAT

Význam jednotlivých písmen, s nimiž se v označení doporučeníCCITT můžeme setkat

2. ROZHRANÍ V SYSTÉMECH DÁLKOVÉHO PŘENOSU DAT

Pojmem rozhraní se rozumí
2.1. Rozhraní I1
2.2 Rozhraní I2
2.2.1. Rozhraní I2 pro styk s telefonní sítí
2.2.1.1. Přehled vybraných obvodů podle doporučení CCITT V.24
2.2.2.1. Přehled obvodů podle doporučení X.24
2.2.3. Elektrické parametry signálů rozhraní I2
2.2.3.1. Vazební obvody podle doporučení V.28
Parametry signálů rozhraní podle V.28 parametr povolené hodnoty napětí generátoru naprázdno
Signály zjednodušeného rozhraní podle doporučení V.24 Stručný popis významu jednotlivých signálů rozhraní podle doporučení V.24.

3.ZAŘÍZENÍ UKONČUJÍCÍ DATOVÝ OKRUH (UZD)

3.1. Více stavové modulační systémy
3.2. Spoje používané pro přenos dat Simplexní spoje Poloviční duplexní spoje Duplexní spoje
3.3. Zajištění rovnoměrného rozložení energie signálu při rychlém přenosu dat

4. Modemy dle doporučení CCITT V.21 až V.32 pro použití na telefonních okruzích

4.1. Modem 300 bit/s podle - neúplná informace
4.2. Modem 1200 bit/s podle

5. V.22 PORTY VPC

Adresy portů používaných v osobních mikropočítačích třídy IBM
Přidělení úrovní přerušení u IBM PC

6 .PARALELNÍ ROZHRANÍ CENTRONICS

7 .DÁLKOVÝ PŘENOS DAT V PRAXI

7.1.1. Syntaxe příkazů AT
Kódy ukončení příkazů AT jazyka
7.1.2. Příkazy pro dialog s modemem
7.1.2.1. Příkaz E - Echo (Ozvěna)
7.1.2.2. Příkaz V - Verbose Response Format (Formát odpovědi)
7.1.2.3. Příkaz Q - Quiet Mode (Klidový režim)
7.1.2.4. Příkaz M - Monitor Speaker Control (Řízení reproduktoru)
7.1.2.5. Příkaz L - Loudness Speaker Volume
7.1.2.6. Příkaz X - Command Resonses
Odpovědi na příkaz
7.1.3. Příkazy pro volání a odpovídání
7.1.3.1. Příkaz A - Answer (Odpověď) - Originate
7.1.3.2. Příkaz D - Dial (Volba čísla)
Parametry příkazu D
7.1.4. Další AT příkazy
7.1.4.1. Příkaz S - Readinq and Writinq to the S-Reqisters
7.1.4.2. Příkaz A/ - Repeat Previous Command (Opakování předchozího příkazu)
7.1.4.3. Příkaz Z - Reset Modem (Inicializace modemu)
7.1.4.4. Příkaz B - Bell Protocol Selection (výběr protokolu)

Možné varianty příkazu S

Seznam standardních S-registrů ( blíže viz manuál )

7.2.. MOŽNÉ PROBLÉMY PŘI DÁLKOVÉM PŘENOSU DAT

7.2.1. Modem nereaguje
7.2.2. Problémy v řízení modemu
7.2.3. Problémy při vytáčení čísla
Platné formáty používané pro dálkový řenos dat
7.2.4. Problémy při odpovědích na přicházející volání
7.2.5. Problémy při udržení spojení

7.3.1. MNP třídy 5 a datová komprese MNP třídy 5 přidává k detekci chyb a jejich oprav datovou kompresi.

7.3.2. Příkazy modemu pro MNP
7.3.2.1. Příkaz %An
7.3.2.2. Příkaz \Bn
7.3.2.3. Příkaz \Cn
7.3.2.4. Příkaz \Jn
7.3.2.6. Příkaz \Nn
Možné varianty \N3 Vybírá Auto-Reliable režim
7.3.2.7. Příkaz \O
7.3.2.8. Příkaz \Qn
Možné varianty příkazu \Qn
7.3.2.9. Příkaz Vn
Možné varianty příkazu \Vn
7.3.2.A. Příkaz \Xn
Možné varianty příkazu \Xn
7.3.2.B.Příkaz \Y
7.3.2.C. Příkaz \Z
7.3.3. Speciální příkaz Y pro MNP třídy 5
7.3.3.1. Příkaz %Cn
Možné varianty příkazu %Cn
7.3.3.2. Příkaz \Gn
Možné varianty příkazu \Gn
7.3.3.3. Příkaz \Qn
Možné varianty příkazu \Qn
7.3.4. Možné potíže s MNP

7.4. KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY ASCII XMODEM - neboli přenos dat pomocí XMODEM protokolu, XMODEM_1K , YMODEM , ZMODEM .

7.5. KOMUNIKAČNÍ PROGRAMY

7.5.1. Komunikační program MODEM
7.5.1.2. Práce s komunikačním programem QMODEM
7.5.2. Jiné komunikační programy

7.6. NĚCO Z HISTORIE A SOUČASNOSTI BBS

7.7.POUŽITÍ MODEMŮ V RÁMCI LOKÁLNÍCH POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

7.8. PŘENOS DAT MEZI DVĚMA POČÍTAČI POMOCÍ NUL-MODEMU Co si pod pojmem nul-modem vlastně máme představit?

7.8.1. NORTON COMMANDER Link NORTON
Zapojení šňůr najdete NA: http://www.tydyt.cz/kabely/index.htm