Zde si můžete stáhnout soubory .zip naskenovaných kabelů pro PC

Ve formátu gif 1,6M

nebo tiff 560k

Pokud si je chcete pouze prohlédnout klikněte na :

kab1.gif
kab2.gif
kab3.gif
kab4.gif
kab5.gif