Vláknová optika - zkratky a významy

Označení
(zkratka)

Název
(anglicky)

Popis
(česky)

CB FibrBoss Customer Premises Boxes (size 0, 1, 2, 3) Účastnická skříň systému FibrBoss (velikost 0, 1, 2, 3)
CCJ Cable Chamber Joint Koncová rozdělovací spojka (také pod označení "Vault
closure ")
CSSP Customer Splicing & Splitting Point Koncový a dělící bod
EN External Node Funkce optické spojky v kruhové síti (vnější uzlový bod)
ESS Exchange Splitter Point Dělící bod k ústředně
ETP Eguipment Terminal Point Koncový bod v zařízení
F FibrBoss Optický systém FibrBoss
F-o Fan-Out Jednotka sloužící k přechodu optického kabelu s konstrukcí vláken ribbon na samostatné pigtaily
FAS Fibre Arrangement System Základní montážní deska systému FIST
FAS-unit   Pracovní jednotka na desce FAS sloužící pro definici délky modulů FIST- SOSA/SASA. Dále určuje tloušťku jedné kazety.
Představuje také montážní jednotkuna základní desce FAS.
FDP Fibre Distribution Point Dělící bod v optické síti.
FO Fibre Optics Optické aplikace
FIST Fibre Infrastucture System Technmology Modulární optiský systém FIST pro přístupové sítě
FITL Fibre in the Loop Optická smyčka
FITS Factory Installed Termination System Koncový systém montovaný výrobcem
FOMS Fibre-Optics Managnment System Panel pro ukládání a spojování optických vláken
FOPT-CS Fibre-Optics Protection Tube Ochranná trubička pro přechod kabel - SECO prvek
FOPT-CT Fibre-Optics Protection Tube Ochranná trubička pro přechod kabel - přechodová trubička
FOPT-SF Fibre-Optics Protection Tube Ochranná trubička pro přechod prvek SECO - FAS deska
FOSC Fibre-Optics Splice Closure Optická spojka FOSC
FOSC Tray Fibre-Optics Splice Tray Kazeta pro ukládání spojů a rezervních délek optického vlákna spojky FOSC
FSA Fibre System Accessories Optické příslušenství
FTTB Fibre to the Business  
FTTC Fibre to the Curb  
FTTH Fibre to the Home  
FTTO Fibre to the Office  
FTTZ Fibre to the Zone  
GB FIST Generic Box Optická skříň systému FIST
GCO FIST Generic Closure Organizer Opická spojka systému FIST
GCOG FIST Generic Closure Organizer with Gel Opická spojka systému FIST s gelovým těsněním
GJ Generic Joint Opická spojka
GPSA FIST Generic Patching Shelf Optická vana propojovací
GPST FIST Generic Patching Shelf Tray Kazeta do optické propojovací vany
GR FIST Generic Rack Optická rozváděčová skříň systému FIST
GSS FIST Generic Splicing Shelf Optická vana pro ukládání a spojování vláken
GTU Group Terminatio Unit Bod pro ukončení a fixace pigtailů k zajištění dostatečné pevnosti v tahu
H Head End Centrální zařízení ke koncentraci a distribuci signálů v kabelovém systému
HU Height Unit Jednotka používaná k označení výšky v optické rozvaděčové skříni, resp. vany
IP 53   Krytí podle IEC 529 (5-ochrana proti pracu, 3-ochrana proti stříkající vodě
IP 67   Krytí podle IEC 529 (6-prachutěsnost, 7-vodotěsnost, ale ne pro trvalé ponoření)
IS FibrBoss IFC Splicing Shelf Optická vana pro spojování vláken systému FibrBoss
IFC Inter Facility Cable Svazek ( např. 8 nebo 12 ) pigtailů v ochraně 900mm ve vnějším plášti, s kevlarem, popřípadě s konektory
J, JM Jumper Optická šňůra určité délky opatřená na obou koncích konektory
K Kevlar Tahový prvek používaný v optických kabelech k zajičtění mechanické pevnosti a k ochraně optických vláken
KTU Kevlat Termination Unit Jednotka k zajištění pevnosti v tahu u přechodu pigtail-vlákno
LAN Local Area Network Místní (omezená ) síť pro přenos data, videa a halsu
LL Local Loop Část sítě z centrální ústředny k zákazníkovi
LT Loose Tube Ochranná trubička s volným uložením vláken (popř. s gelem)
MB FIST Medium Box Optická skříňka střední velikosti systému FIST
MOBRA Mounting bracket for closure Svěrka pro montáž optické spojky FIST-GCO
N Node Uzlový bod v rámci sítě pro odbočování kabelů a vláken
ODF Optical Distribution Frame Optický rozvaděč
OFS Optical Flexibility Shelf Optická vana s funkcí pro přepojování
OLT Optical Light Terminal Optický koncový bod
OMDF Optical Main Distribution Frame Hlavní optický rozvod
ONU Optical Network Unit Optická jednotka
OSP Outside Plan Venkovní síť
ODTR Optical Time Domain Reflectometer Optický měřící přístroj
OTIAN Optical Telekommunication Infrastucture for the Access Network Ochranná známka British Telecom pro řešení optické přístupové sítě
P, PT Pigtail Optická šňůra omezené délky opatřená na jednom konci optickým konektorem
PA Patchcord Propojovací optická šňůra alespoň na jednom konci s konektorem (Pigtail a Jumper jsou patchcordy)
PON Pasive Optical Network Pasivní optická síť
POTS Plain Old Telephone System Klasický telefonní systém
RF Ribbon Fiber Optická vlákna v primární ochraně a páskové konstrukci.. Vlákna jsou upevněna mechanicky k sobě pomocí akrylátu nebo pásky.
SASA FIST Splitter Array Aub-Assembly Modul optických kazet s předmontovanými pasivními prvky (např. splittery)
SB FIST Small Box Optická skříňka malá FIST
SC-Tray FIST Single Circuit Tray Kazeta pro uložení spojených optovláken a jejich rezervních délek (max. 2 vlákna na kazetě)
SECO   Prvek k rozdělení vláken na menší skupiny (též označován
"maniforld device")
SE-Tray FIST Single Element Tray Kazeta pro ukládání skupin optických vláken a jejich rezervních délek ( max. 12 vláken na kazetu)
SJ Spur Joint Optická spojka v kruhové síti
SP Splice Mechanické spojení nebo svaření optických vláken
SCL Splice Closure Optická spojka pro ukládání a ochranu spojených optických vláken a pasivních prvků
SOSA FIST Splice Only Sub-Assembly Modul optických kazet systému FIST
S Splitter Pasivní optický prvek k dělení vláken
TAM Test Access Module Optický modul s možností testování
TJ Track Joint Rovná optická spojka v kruhové síti
TR12 FibrBoss Patching Tray Propojovací optický panel systému FibrBoss
TX FibrBoss Tray Patching Shelf Propojovací optická vana systému FibrBoss
UMS FIST MK2 Universal Mounting System Základní rám pro montáž desek s kazetami systému FIST MK2
WDM Wavelength Division Multiplexer Pasivní optický prvek, který přenáší signál v různé vlnové délce na stejném vláknu
WG Wraparound Grooveplate Spodní část modulu SOSA2/SASA2 systému FIST MK2