Na zapojování sykfy kabelů je následujiící předpis.
Předpokládám, že se jedná o starší typ kabelu.
Úvodem: pokud jste to ještě nikdy nedělal, dejte na tuto radu:


1)Odizolujte pláště alespoň 30-40cm.
2)Neustřihněte zemnící vodiče!!!
3)Odstraňte Al fólii
4) Odstraňte izolační fólii

A nyní pozor:

Do jedné ruky uchopte kabel za konec izolace, druhou rukou za konec vodičů a ototčet rukama proti směru skrutu vodičů.
Tím se Vám automaticky uvolní a budou se lépe rozebírat.
Protože mají A a B vodiče skrut malý, je třeba je při rozebírání vždy ihned na konci pevněni zatočit k sobě. Jinak se stane, že se A a B vodiče rozejdou a budete je muset probzučet či jinak prozkoušet a vyhledat.
Přechod horní izolace a vodičů se zapravuje průhlednou páskou (ne isolepou)tak, že se páska přeloží, dá se překladem na vodiče těsně u pláště a ovíjí se s utahování, dokud se "schodek" nevyrovná.
Pak se horní část přeložené pásky nařízne, ohne se přes plášť a pokračuje se v ovíjení ještě asi 4 až 5 závitů.
Nakonec se pomocí zapalovače zataví a ještě za telpa odělí.
Zátav je nutno stisknout, nejlépa nasliněnými prsty- jinak se spálíte.

Pokud budete zakončovat kabel na pájecí špičky, pak je třeba nechat ještě rezervu vodičů cca 6cm.

V některých případech se ještě kabely takto rozdělené vyvazují.

Zásada počítání je tato:
Bez ohledu na to odkud kabel přichází -zleva, zprava, shora nebo zespodu se
musí pořadí vodičů poskládat tak, aby se daly počítat 1.pár , 2. pár .........25.pár pouze odshora dolů,
nebo zleva - do prava.

Barevné značení kabelů