Lekce 6


Rychlost spojení modemu je , jak jsem sám zjistil , závislá především na modemu samotném, dále pak na typu ústředny. Digitální umožňuje v podstatě asi dvojnásobnou rychlost (protokolem X2, nebo V.90). Sám jsem byl na ústředně PKxx a připojoval se asi 21800. Po přepojení na digitální to bylo okamžitě klasicky 44000, někdy 45333.

Pokud padá spojení, je několik možností.

1) Shazuje Vás ústředna, s ohledem na počet pripojených zařízení. I když se to zdá málo pravděpodobné, ústředny si již umí zmeřit účastníka , zapamatovat si parametry a na jejich základě pak vyhodnocovat vedení. Zde je třeba zjistit, kdy - ve kterou dobu se to stává. Pokud je to večer nebo pozdeji večer, může jít o to, že ústředna provádí kontrolu vedení, a krátkodobě Vás odpojí, na což zareaguje váš modem. Je-li tomu tak, pak by mělo pomoci nastavení registru modemu.

2) Spojení ruší protější modem, což se těžko identifikuje.

Pro oba případy by mohlo pomoci nastavit registr S10 modem na nejvyšší možnou hodnotu, obvykle 255, čemuž odpovídá čas 25,5s. (Nahlédněte do manuálu hodnota 255 nemusí platit pro všechny modemy).

V tomto registru je uložena informace o době, po kterou je modem ochoten počkat před zavešením, ztratí-li se od protejšího modemu signál.
Tedy stručně řečeno prodleva mezi ztrátou nosné od protejšího modemu a zavěšením.

3) Jaký vliv má na spojení souběh telefonní linky a rozvodu 220V?

Při souběhu telefonní linky a rozvodů 220V dochází k indukci střídavé složky 50Hz do telefonní linky. Tento signál působí jako rušivý a spojení modemů může být nestabilní. Nebo pomalé. Povolený souběh je max. 0,5m. Při delším souběhu je vyžadován odstup jednotlivých rozvodů alespoň 0,5m !!!!!

Pro snížení rušivých signálů jako jsou přeslechy, ale i indukované signály se používá křižování vedení. V praxi jsou to vlastně stáčené páry v kabelech.

Protože se to ale nedělá u vedení v bytech, kde se pokládá Up vodič plochý 2x0,5mm, je právě zde největší nebezpečí indukce, kterou neodstraníme!!!!!!

K neštěstí stačí soubeh telefonní linky vedené u podlahy s prodlužovací šňůrou 220V .