Lekce 10 - ISDN (2.část)

Služby ISDN - rozdělení:

 

 

 

- Standardní skupina:

 • CLIP - zobrazení identifikace volajícího

 • CLIR - zamezení zobrazení identifikace volajícího

 • COLP - zobrazení identifikace volaného

 • COLR - zamezenízobrazení identifikace volaného

 • TP - přenositelnost terminálu

 • CW - čekající volání

 • HOLD - přidržení volání

 • CFU - přesměrování volání

 • CFNR - přesměrování volání při nepřihlášení

 • CFB - přesměrování volání při obsazení

 • - Komfortní skupina:

 • AOC - Informace o poplatku

 • OCB - NC - Zamezení odchozího volání - řízené sítí

 • MSN - Vícenásobné účastnické číslo

 • SUB - Subadresa

 • - Speciální skupina:

   

  Koncová zařízení:

   

  Euro ISDN služba je určena pro:

  Výhody euro ISDN:

  Čerpáno z prospektů Telecomu.