Lekce -6 Telefonní linky 6

VF přenos - frekvenční multiplex

V předcházející lekci jsem se zmínil o přenosech nízkofrekvenčních po vedeních 2 a 4 drátových. Mimo tento nejjednodušší přenos, mohli bychom říci sólový, se ale využívají linky i několikanásobně. U několikanásobného využití si musíme uvědomit, že nejdříve máme NF hovor nebo signál, který pro zpracování rozdělíme pomocí vidlice a na konci opět stejným způsobem sloučíme NF signály jednotlivých směrů do 2 vodičů ( pokud není požadavek jiný). Ke zpracování signálu dochází tedy vždy v podobě 4 drátového spoje, oddělených směrů příjem a vysílání, bez ohledu na technologii kterou se to děje.

K přenosu více signálů současně po vedení tak , aby se nerušily a nemíchaly se používá:

1) Modulace - přesun ze základního pásma 300 - 3400Hz na vyšší frekvenci. Nejzákladnejší pásmo, kam se takto jednotlivé hovory poskládají je tzv. primární skupina, v níž je za sebe poskládáno 12 telefonních hovoru do frekvenčního pásma 60 - 108kHz. ( Frekvenční zdvih=48kHz) viz OBR.1.To předpokládá modulovat každý jeden hovor frekvencí o 4 kHz vyšší, počínaje frekvencí 60kHz a z výsledného produktu odebrat součtové spektrum, tedy 60,3-63,4kHz.

Protože je potřeba mezi jednotlivými hovory ponechat malou mezeru frekvencí s ohledem na filtry, které to budou rozdělovat, zabírá jeden hovor šírku 4 kHz. Pro šírku pásma 4 kHz se vžil termín telefonní kanál.

Budeme tedy napříšte hovořit o telefonních kanálech. Pritom nezáleží na tom, zda se využívá přenos jen jedním směrem - což se někdy používá- nebo jako při hovoru oběma směry.

(Poznámka: pokud se využívá telefonní kanál jen jedním směrem, druhý směr se v žádném případě nepoužije pro něco jiného. Je to z toho důvodu, aby se mechanici na takovém telefonním kanále mohli domluvit při lokalizaci závad).

V některých případech, jako je pevná 4 drátová linka , odpadá vidlice !

2) Následuje převedení do vyšších frekvencí tak, že se 5 primárních skupin moduluje vhodnými frekvencemi tak, aby vytvořily souvislé frekvenční pásmo  Viz 312-552kHz


Nosný kmitočet v podstatě určuje, na kterém kmitočtu bude informace přenášena ve vysokofrekvenční poloze. Je-li modulující signál v pásmu 0,3 - 3,4 kHz  jsou pásma jednotlivých nízkofrekvenčních kanálů sestavena ve vysokofrekvenční poloze s odstupem 4 kHz.
Základní primární skupina má šířku 48 kHz a může jí být využito, jak k přenosu 12 telefonních kanálů, tak k  přenosu dat velkou rychlostí. Lze ji využít i pro určitý počet soustav tónové telegrafie nebo rozhlasový kanál .
Vysokofrekvenční soustavy umožňují vytvoření skupin po 60 (základní sekundární skupina), 300 (základní terciární skupina) a 900 (základní kvartární skupina) telefonních kanálech , jak je vidět z obrázku .

  Hierarchie vytváření skupin kanálů vysokofrekvenčních nosných systémů

3) Stejným způsobem se pokračuje ješte do tzv. terciálních skupin a zde je sloučeno již 300 kanálu do souvislého pásma.

4) Následně se používají již pouze 3 nově vzniklé skupiny pro další slučování- kvartální skupiny. Tato skupina představuje tedy 900 kanálu v jednom souvislém spektru frekvencí.

5) Poslední sloučení představují 3 kvartální skupiny, vzniká soubor 2700kanálu současně . Toto spektrum je následně zpracováno tzv. linkovým traktem a odesláno do koaxiálního kabelu napr. Brno - Praha. Celé toto slučování a skládání frekvencí se odborně nazývá - Frekvenční multiplex! Samozřejmě, že na straně příjmu se pomocí demodulátorů , propustí a filtrů vrací vše do původní podoby, abychom nakonec získali každý kanál samostatný v pásmu 300-3400Hz.