Lekce -5 Telefonní linky 5

Přenos - 2 drátový a 4 drátový okruh

Dvoudrátový okruh je jedním typem telefonního okruhu.

1) Je to klasické připojení telefonní linky a ústředny.

2) Je starší a dnes již méně používaný meziměstský telefonní okruh. Je použitelný do vzdálenosti max. 750km s tím, že bude mít nejvýše 5 dvoudrátových zesilovačů. Více zesilovačů není možno zařadit protože by se okruh stal nestabilním a celé vedení by začalo oscilovat, tedy pískat. Je to způsobeno zařazením vidlice všude tam , kde potřebujeme oddělit směry přenosu, například za účelem zesílení signálu. Každá 2 drátový zesilovač obsahuje vidlice dvě. U zesilovačů se používají vidlice transformátorové.

U jiných zařízení např. digitální ústředny se používají vidlice odporové a napodobení vedení jen přibližné. Uvedený obr. Používají dálkové přenosy. Jak z obrázku vyplývá, je hovor každého z účastníků zesilován jinou částí 2drátového zesilovače. Vedení mezi jednotlivými zesilovači jsou vždy pouze 2 vodiče!

3) Jak jsem se již zmínil, je možno dosáhnout jen omezené vzdálenosti meziměstského vedení. Jak jsme si právě řekli , omezující faktor jsou vidlice. Proto na velké vzdálenosti se používá vidlice jen na začátku a konci dálkového vedení. To ale znamená používat pro přenos vodiče 4, aby směry zůstaly odděleny. Použijí se pak 4 drátové zesilovače, které vidlice již nemají. Dosah je omezen rychlostí šíření signálu.

4) Stejné strategie se pak používá  u technologií PCM, v modemech, faxech a digitálních ústřednách. Všechna tato zařízení tedy musí nejdříve z tzv. telefonní linky (kde je komunikace po 2 vodičích oběma směry) nejdříve směry oddělit a pak signály zpracovat. Následně je zase v některých případech sloučit. Např. digitální ústředny. Přitom mezi ústřednami mohou putovat po optice - 2 vlákna, tedy odděleně, nebo po metalickém vedení, tedy 4 drátově. Protože se ale jedná o přenos dat, nemohou se použít již zesilovače, ale je nutno použít tzv. opakovače.

5) Pro obnovu signálu digitálního se v případě opakovačů musí ze zbytku zašumělého signálu vyrobit signál obnovený o toku dat min. 2048bps. Na optice je možno místo opakovačů použít optických zesilovačů. Optický zesilovač pracuje na principu předání fotonů při přechodu z vyšší fotonové hladiny do nižší. Prakticky tedy tak, že se vyšle paprsek o vysoké jasové intenzitě do smyčky s přenášeným signálem a při zániku tohoto paprsku se jeho energie světelná předá paprsku nesoucí užitečný signál. V tomto případě odpadnou jakékoliv opakovače!!!