Lekce - 1 Telefonní linky 1

Kvalita telefonních linek by v současné době měla být , řekněme ucházející. Co všechno tedy může mít vliv na kvalitu datového spojení? (záměrně uvádím datového, protože při hovoru nám mnoho věcí nemusí vadit)

1) Jak jsem již uvedl v předchozích lekcích  ,  případně ZDE , měla by být nejdříve v pořádku instalace u nás samotných, v bytě, firmě atd.

2) Nesmí tam být paralelně telefon!! Modemy při navazování spojení testují linku a na rychlosti přenosu se dohodnou. Musí být správně nastaven port modemu pro modemy 56k na rychlost 115200kb/s. NEPOUŽÍVAT - připojovat se jen touto rychlostí !!!

3) Pokud jsou vodiče linky z nějakého důvodu prodlouženy, nesmí být pouze stočeny a izolovány, ale musí být propájeny!! (s ohledem na minimální přechodové odpory). Další faktory, které mohou mít vliv a o nichž nemusíte ani vedet:

4) Zařízení by mělo být homologováno, jinak se těžko budete domlouvat s Telecomem.

5) Samotné vedení od ústředny (kabel) by neměl mít narušený plášť - vniká pak vlhkost- a vznikají tak svody, někdy jsou dokonce tak velké, že se to jeví jako přizemněný jeden vodič. To vnáší do linky hluky ale do zařízení i signály, které mohou být VF a následně demodulovány a projeví se jako rušivé až v modemu. Pro hovor nám mnoho nevadí. Přizemněný vodič způsobuje primárně brum a nesymetrii jinak symetrického vedení. Následně se uzavírají kapacitní proudy se sítí 220V a neštěstí je na světě.

6) Pokud jsme schopni alespoň částečně vyloučit výše uvedené problémy, a přesto si s tím naším vedením nevíme rady, pak bychom měli požádat Telecom o proměření linky s tím, že ji používáme pro datový přenos.

Ono to totiž není jedno, protože pro kvalitu telefon jsou jiná doporučení ITU-T (dříve CCITT) jak pro okruhy datové!!!

NA TO POZOR!!