Dotaz:

V lekci 11 píšete, že telefonní vedení má impedanci 600ohm a telefon
dodává 1 mW. Podle Ohmova zákona mě vyšlo vašich 0.775 V.

Jak ale spočítám úbytek v [dB]? Jak velký pokles (vyjádřeno ve voltech) je
např. o -10 dB, o 20, atd..? Školácký dotaz, dlouho se tím nezdržujte.

Odpověď:

To je v podstatě jednoduché :

dB = 20log U2:U1 , 20log 0,0775:0,775 = 20log 0,1,, log 0,1= -1x20= -20dB

Tedy zeslabení o 20dB , v absolutní hodnotě.

Dá se to určit i odhadem : platí to následovně:

pokles o každých 6dB je polovina původní hodnoty.

Pokles o 12dB je tedy 1/4 x 0,775V , tedy 0,775:4=0,1937V

Obdobně se počítá i zesílení

U2:U1 ;  7,75 : 0,775= 10 log 10= 1 x 20 = 20dB zesílení

V absolutní hodnotě tedy opět 20dB

Vše je vztaženo k 0dB což je  0,775V


Když jsme se již dostali k této problematice, je na místě říci, že 0dB

není vždy 0,775V!!!!

Například pro televizní anténu je 0dB napětí nakmitané na samotném

dipólu, který se nachází v homogenním poli, může to být např. 50mikrovolt

V daném případě je tedy 0dB pro dané mag. pole = 0,0000050V

K tomu se pak vztahuje zisk atnény například 12dB tomu tedy odpvídá

napětí 4x větší, tedy 200mikrovolt=0,0002 V , což stačí již pro barevný

televizor.

Z toho je také patrno zásadní pravidlo: Co anténa nedodá, žádný zesilovač

nezesílí. Kvalita obrazu závisí tedy především na anténě. Zesilovat nic

tedy jaksi nemá cenu.

Zde je k nahlédnutí přepočtové pravítko:

Kliknutím na ně získáte velký rozměr