KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ - 1
Záznamníky

Telefonní přístroje konstruované na základě IO typu MIP /Maximum Integrity Phone = maximálně integrovaný telefon/, mimo jiné umožňují:
1. tónovou volbu /DTMF-Digitálně Tónouvou Multifrekvenční/
2. pulzní volbu,
3. uložení telefonního čísla do paměti,
4. opakování posledně volaného čísla /REDIAL/,
5. nastavení data a času na displeji, a jsou základním stavebním prvkem dalších telekomunikačních zařízení.

Záznamníky:
Rozdělení:
Názvosloví: - OGM - zpráva, kterou se klásí záznamník, - ICM - zanechaný vzkaz

1. Digitální - OGM a ICM je nahráno na čipu OGM 1 nebo 2, jendo obvykle 15sec. pokud jsou dvě bývají většinou 21 a 11 sec. ICM délka 1 minuta, pro 7, 11 a 20 vzkazů

2. Kombinované - OGM na čipu, ICM na mikrokazetě nebo standardní kazetě 2x30minut 2x30, 2x45 minut

3. Dvoukazetové

a) 2x mikrokazeta
b) 2x standardní kazeta 2x15minut OGM, 2x30 nebo 2x45minut
c) OGM kazeta s nekonečnou smyčkou ICM kazeta 2x30 nebo 2x45minut


1. Představitelem digitálního záznamníku
je záznamník firmy AT&T s kapacitou 7 minut ICM + OGM 16vteřin.

2. Jako magnetopáskovou jednotku používáme podobnou mechanickou část jako u magnetofonu nebo diktafonu s mikrokazetou.
Použití normální kazety nebo mikrokazety je v podstatě odvislé od požadované délky záznamu.
OGM bývá nahraná i na mikrokazetu jako rezerva pro případ výpadku proudu, kdy se informace z mikročipu vymaže, aby se po obnovení napájení z kazety na čip opět nahrála automaticky.

Výhody : úspora místa, používá se jako součást faxů
Nevýhody : pouze 1 OGM, omezená délka záznamu.
/Některé záznamníky mají i více OGM, např. Panasonic KX-T2470 /.

3. Normální magnetofonové kazety.
a/ OGM nahráno na kazetu s nekonečnou smyčkou délky záznamu 30 - 60s.
Konstrukce nekonečné smyčky.
Záznamová páska pro OGM, která je konstruovaná jako nekonečná smyčka, většinou pro záznam oznamovací zprávy v délce 30sec. mívá pro zastavení nalepen kovový pásek, který propojuje mezi magnetofonovými hlavami umístěné snímací kontakty do zkratu a tak ovládá zastavení pásky.
Je tvořena více závity magnetofonové pásky.
Taková kazeta většinou má jednu cívku, ale záznamník nemá unašeče. Pásku tedy není možno přetáčet ani obracet.

b/ OGM nahráno na kazetu 2x15min. možnost nahrát OGM na jednu i druhou stranu kazety různého znění, délky podle potřeby a v několika jazycích.
Záznam ICM na kazetu 2x30 nebo 2x45minut. Větší délku nepoužívat /2x60/ , páska se vytahuje.

Zvláštní pozornost věnujte samotnému nahrání zprávy OGM:
1.Mluvte pomalu a plynule, NESMÍTE nechat delší pauzu v hovoru jak 1.5sec., jinak to záznamník pozná a nahrávání OGM sám zastaví.

Další funkce kterými může být záznamník vybaven jsou:
MEMO - nahrání vzkazu pomocí mikrofonu jiné osobě
2WAY - možnost nahrát telefonní hovor /pozor podléhá zákonné úpravě/
Nastavení přístupového kódu pro dálkové ovládání záznamníku
Nastavení počtu zvonění pro přihlášení nebo provozu AUTO blíže viz manuál, pamatovat si !!!
Možnost transferu - záznamník Vás zavolá a předá vzkaz
Hlasová komunikace - záznamník Vám oznámí důležité informace pomocí hlasového simulátoru, například den, hodinu, počet vzkazů apod.

Výhody:

1. Možnost 2 OGM v délce max. 15minut, větší kapacita pro ICM, 2x30 nebo 2x45 minut.
2. Používá se jako externí záznamník k faxům tam, kde nestačí mikrokazeta a jedno OGM.

Nevýhody: Zabírá více místa, nepoužívá se jako kompaktní součást faxů.

U záznamníků můžeme nastavovat:
1. druh volby pulzní nebo tónová, přepínáním nebo programově
2. délku záznamu na: OFF, 1min. , VOX.
Vzhledem k vysoké úrovni hluků na naší telefonní síti se zakazuje používat délku záznamu VOX a nastavuje se vždy na 1 minutu.
Pozor při programování telefonních čísel do pamětí telefonů záznamníků, ale i faxů.
Programované číslo se do paměti ukládá v podobě pulzní nebo tónové podle nastavení přepínače volby.
Pozdější změna způsobu volby
n e z m ě n í automaticky v paměti uložená čísla. JE NUTNO PŘEPROGRAMOVAT.
Rovněž je možno použít kombinované volby, tónová např. pro pobočkovou ústřednu, a pulzní volbou pokračovat v místní, nebo meziměstské síti.
Jiné kombinované volby se s výhodou používá pro ovládání záznamníků, pulzní pro spojení se záznamníkem a následně tónová pro ovládání záznamníku místo přenosného ovladače / vysílače DTMF/.
Výše uvedené není možno využít u záznamníků s programovým přepínáním volby, ale pouze u těch, které mají přepínání ruční.

Uvedená kritéria použijeme při výběru vhodného záznamníku.