Okna , která můžete vidět při odesílání faxu pomocí Word, Excel v nabídce TISK

 

 

Pod "Vlastnosti vytáčení je skryto následující nastavení,
směrové číslo města se musí uvést bez "0"

Ve vlastnostech je možno změnit "ODKUD" - Další

Komu - Obchodní dům Centrum - a telef. číslo - Další

 

Volba, zda se má tisknout úvodní strana faxu, je to předloha připravená - Další

Možnosti - doslání faxu později atd.

Vyplň předmět - Další

Dokončit

 

Postup při odesílání faxu:

Volané číslo

Připojení

Odeslání