Schéma volící skříňky dálnopisného stroje Siemens T 100

Druhý obrázek je dps po sejmutí krytu a demontáži typového koše (vlevo v pozadí)
Kliknutím na  obrázek odkrytovaného stroje se načte obrázek pro zvětšení
Pokud vás zajímají principy dálnopisu a přenosy použijte tento odkaz.


Pokud bude zájem, budou popsány i jednotlivé okruhy pro daný provoz.

Zde je pak třeba respektovat zvyklosti spojařů a přimout je.
Především se dokumentace kleslí ve stavu zařízení pod napětím a v klidovém stavu. To znamená, že je stroj připojen jak na napájení ze sítě 230V, a jeho napájecí obvody jsou funkční,
tak připojen k vedení napájenému od ústředny nebo jiného telegrafního zařízení. Vlastní stroj je tedy připraven k provozu, ale prozatím je v klidovém stavu.
Relé jsou tedy kreslena podle jednotlivých okruhů buď pod proudem, tedy přitažena, nebo v jiných obvodech v bezproudovém stavu.

Připojení stroje k lince je provedeno 6 pólovou zástrčkou, kde jsou využita 4 póly označované "a", "b", "W2" , "c".
Pokud sptroj pracuje  dvou vodičově s ústřednou , je nutno propojit trvale vývody "W2" a "b" , a vedení se připojí na svorky "a"  a "c" !
Prpojka "W2" - "b" je nutná i pro provoz bez ústředny, pokud chceme stroj provozovat ve vlastní smyčce, pro předvádění, nebo přípravu děrné pásky.
Podrobně mohu obvody popsat na požádání!     

1) Relé se zbačí velkým tiskacím písmenem např. A
2 Kontakty  relé A se značí malým písmenem a indexem xx   kde se značí řada  a kontat v dané řadě např. aI1 , nebo wIV2 .
3) Tlačítka se značí Tl.  nebo tl. S  jeho kontakty pak S V (čti "es 5") atd
4) Napájecí obvody používají pro zjednodušení odkazy v kolečku  , případně +OB, - OB )napájení ze zdroje umístěného v dps) ,
    nebo od ústředny +TB a -TB (telegrafní baterie)
5) Dálnopis má 3 tlačítka : tl. A = spojení s ústřednou, tl. L =práce ve vlastní smayčce a tl. S = stop všem druhům provozu a návrat do klidu.
6) Relé v dálnopisné skříňce jsou odshora : M, SZ, A,  H , W, a polarizované relé ER. /M spouští motor, SZ vyhodnocuje povolení volby, A práce s ústřednou, H odblokování vysílacích kontaktů a ovládání motor při práci s ústřednou, W práce ve vlastní smačce, podobně jako relé H/


Schemata si můžete stáhnout v souboru .zip
                          Modře je vyznačen okruh práce stroje ve vlastní smyčce.

                          Zeleně je vyznačen okruh příchozího volání


                              Montážní zapojení kabelážeTypy relé,zapjení vinutí, kontakty, tlačítak - funkce tlačítek :
A = spojení s ústřednou, L = paráce ve vlastní smyčce, S = zrušení všech druhů provozu