Kontrolka NAPÁJENÍ bliká oranžově

V tiskárně došlo k chybě. Počet bliknutí udává typ chyby, jak je uvedeno v následujících bodech. Ověřte příčinu a proveďte vhodné opatření.

Vyskytne-li se chyba tiskárny, bliká kontrolka NAPÁJENÍ/CHYBA. Počet bliknutí udává typ chyby, ke které došlo. Spočítejte bliknutí a přijměte příslušná opatření k odstranění chyby.

Vložte papír znovu do podavače listů nebo do zásobníku a stiskněte tlačítko POKRAČOVAT/STORNO.

Pokud došlo k zablokování papíru v tiskárně, odstraňte jej, znovu vložte papír do tiskárny správným způsobem a stiskněte tlačítko POKRAČOVAT/STORNO. Pokud je výstupní přihrádka na papír zavřená, otevřete ji.

Viz část Papír se blokuje

Pokud chcete pokračovat v tisku s prázdnou inkoustovou nádržkou, stiskněte tlačítko POKRAČOVAT/STORNO. Ihned po dokončení tisku vyměňte inkoustovou nádržku ihned za novou. Pokud budete stále tisknout s prázdnou nádržkou, může dojít k poškození tiskárny.

Viz část Výměna inkoustové náplně

Instalace tiskové hlavy Pokud je tisková hlava již nainstalována, vyjměte tiskovou hlavu a zkontrolujte, zda elektrické kontakty nejsou znečištěny. Pak ji reinstalujte.

Po reinstalaci bude možná potřebné tiskovou hlavu znovu vyrovnat.

Pokud chyba přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Kontaktujte servisního technika společnosti Canon.

Zavřete vnitřní kryt.  Stiskněte tlačítko POKRAČOVAT/STORNO na tiskárně, aby byl znovu zahájen tisk.

Do tiskárny je zabudována nádržka pro zachycení odpadního inkoustu použitého během čištění tiskové hlavy. Osm bliknutí znamená, že tato nádržka je téměř plná. Stornujte tuto chybu stisknutím tlačítka POKRAČOVAT/STORNO, abyste mohli pokračovat v tisku. Než bude nádržka pro zachycení přebytečného inkoustu úplně plná, kontaktujte servisního technika společnosti Canon.

Důležité

Společnost Canon doporučuje kontaktovat servis ihned, jakmile tato chyba nastane. Až bude nádržka pro zachycení odpadního inkoustu úplně plná, nebude již možné tisknout.

Odpojte kabel kamery, stiskněte tlačítko POKRAČOVAT/STORNO a znovu připojte kabel.
Pokud hlášení o chybě stále nezmizelo, tiskárna možná nepodporuje tento digitální fotoaparát nebo tuto digitální videokameru. Použijte digitální fotoaparát nebo digitální videokameru, které jsou kompatibilní s touto tiskárnou.

Velikost papíru možná není kompatibilní s funkcí Automatic Duplex Printing [Automatický oboustranný tisk]. Informace o velikostech papíru, které jsou kompatibilní s funkcí Auto Duplex Printing [Automatický oboustranný tisk] naleznete v části "Automatický tisk na obě strany listu." Stisknutí tlačítka POKRAČOVAT/STORNO uvolní papír a znovu zahájí tisk na přední stranu následujícího papíru. Při výskytu chyby se nevytiskne rubová strana.

Možné příčiny jsou následující:

Viz část "Ujistěte se, že inkoustová nádržka je správně instalována."

Stiskněte tlačítko POKRAČOVAT/STORNO.
Informace o tisku testovacího vzorku trysek naleznete v části "Tisk testovacího vzorku trysek".

Stisknutím tlačítka POKRAČOVAT/STORNO odstraňte chybu. Postavte tiskárnu tak, aby výstupní otvor papíru nebyl přímo vystaven silnému světlu.

Jestliže bude problém přetrvávat i po provedení výše uvedených opatření a po opětovném vyrovnání tiskové hlavy, stisknutím tlačítka POKRAČOVAT/STORNO odstraňte chybové hlášení a vyrovnejte tiskovou hlavu znovu ručně. Podrobnosti o ručním vyrovnání tiskové hlavy obsahuje část "Vyrovnání tiskové hlavy."

Možná došlo k chybě, která vyžaduje kontaktování servisního technika společnosti Canon.

Odpojte datový kabel tiskárny od tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte tiskárnu od sítě. Po chvíli tiskárnu znovu připojte a zapněte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisního technika společnosti Canon.